Nieuwe informatie over de continuïteitsbijdrage

2 mei 2020
Zorgverzekeraars Nederland gaf vandaag nadere informatie over de continuïteitsbijdrage voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Daarmee wordt steeds meer duidelijk over de inhoud van de regeling.

Continuïteitsbijdrage fysiotherapie vastgesteld op 86%

Uit het bericht blijkt dat de continuïteitsbijdrage voor de fysiotherapie is vastgesteld op 86%. Als referentieperiode voor de fysiotherapie geldt de gemiddelde maandomzet over 2019, waarover een indexatie plaatsvindt. De bijdrage kan vanaf 15 mei worden aangevraagd. Hoe dat moet is nog niet duidelijk, Zorgverzekeraars Nederland komt daar later op terug. Wel is duidelijk dat de continuïteitsbijdrage over maart en april in de tweede helft van mei wordt uitbetaald.

Inhaalslag en correctie

In de regeling voor de continuïteitsbijdrage houden de zorgverzekeraars rekening met de zogenaamde inhaalzorg. Daarvoor geldt een aangepaste vergoeding. Voor fysiotherapie is deze vergoeding vastgesteld op 45%. Zorgverzekeraars Nederland komt nog met voorbeelden om dit nader te duiden. Medio 2021 zal de continuïteitsbijdrage definitief worden vastgesteld en vindt ook de definitieve afrekening plaats.

Uit het bericht blijk ook dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders er rekening mee moeten houden dat bij de continuïteitsbijdrage gerekend wordt met het gemiddelde gecontracteerde tarief van de zorgverzekeraar. Deze correctie vindt vooraf of bij de tussentijdse of definitieve afrekening plaats.

Vragen en onduidelijkheden

Het KNGF zal in de komende dagen samen met PPN en SKF vragen verzamelen en deze medio volgende week met Zorgverzekeraars Nederland bespreken, zodat ook over de onduidelijke dan wel ontbrekende onderdelen tijdig duidelijkheid komt.

Vooruitbetaling

Het. KNGF adviseert fysiotherapeuten die in financiële problemen komen omdat uitbetaling van de continuïteitsbijdrage pas in de tweede helft van mei wordt uitgekeerd, om vooruitbetaling aan te vragen via VECOZO.

Dit is het bericht van Zorgverzekeraars Nederland. 

Trefwoorden: