Laatste nieuws

17 april 2020
Persoonlijke Beschermingsmiddelen

In de behandeladviezen van het KNGF, NVMT en andere BI’s wordt gesproken over PBM; Persoonlijke BeschermingsMiddelen. Bij de strikt noodzakelijke zorg zijn die nodig om volgens de adviezen te kunnen werken. De beschikbaarheid van deze middelen voor onze beroepsgroep was en is een groot probleem. Op zich logisch dat ziekenhuiszorg daarin voorgaat boven de 1e lijnszorg, maar toch is het voor onze beroepsgroep een lastig probleem, omdat daarmee het toepassen van de adviezen aanzienlijk moeilijker maakt, dan bij de beschikbaarheid van deze middelen.

Lees verder
16 april 2020
Heidag NVMT in het teken van het domein manuele therapie

Begin maart vond een NVMT Heidag plaats met als onderwerp het domein manuele therapie. Hierbij waren, naast het NVMT bestuur, vertegenwoordigers van de opleidingen manuele therapie, vertegenwoordigers vanuit enkele NVMT commissies en enkele leden aanwezig.

Lees verder
05 april 2020
Steunmaatregelen zorgverzekeraars bekend

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders.

Lees verder
03 april 2020
Vergoeding verbijzonderde zorg

In aanvulling op de afspraken van 20 maart maken zorgverzekeraars het ook mogelijk naast de reguliere zitting een videoconsult te declareren voor onderstaande prestaties. Op basis van deze regelgeving mogen manueel therapeuten ook verbijzonderde zorg via een videoconsult in rekening te brengen.

Lees verder
30 maart 2020
Gehonoreerde voorstellen bekend

De NVMT vindt het belangrijk om manueel therapeutisch onderzoek te stimuleren. Dit doet de vereniging door jaarlijks uit het NVMT Wetenschappelijk Fonds een aantal onderzoeken financieel te ondersteunen. De onderzoeken die het fonds dit jaar steunt zijn:

Lees verder
20 maart 2020
Behandeling van mensen met een indicatie manuele therapie

Bij mensen met het coronavirus of verkoudheidsklachten wordt er in beginsel niet door de manueel therapeut behandeld. Over het algemeen zijn klachten waarvoor de cliënt naar de manueel therapeut komt niet zo urgent dat manuele therapie noodzakelijk is als men ook verkoudheidsklachten heeft en/of een verdenking op het coronavirus. In specifieke gevallen kan hier door de manueel therapeut van afgeweken worden, indien er gebruikt wordt gemaakt van beschermende kleding (conform richtlijnen).

Lees verder
11 februari 2020
NHG-Standaard Schouderklachten: de vermelding van manuele therapie is gewijzigd

In oktober 2019 is de NHG-Standaard Schouderklachten gepubliceerd.

Lees verder
21 januari 2020
Bijwerkingen na manueel therapeutische handelingen aan de cervicale wervelkolom

Rik Kranenburg is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van harte gefeliciteerd, Rik! In zijn proefschrift richtte Kranenburg zich op het verkrijgen van meer inzicht in aard en de omvang van potentiele complicaties na het toepassen van manueel therapeutische handelingen aan de cervicale wervelkolom bij mensen met nekpijn en/of hoofdpijn. De complicatie die het meest optreedt is dissectie.

Lees verder