Laatste nieuws

03 december 2020
Tijd voor transparantie en samenwerking

Let op: inschrijven voor de ALV is mogelijk tot dinsdag 8 december 12.00 uur!

Lees verder
27 november 2020
Impressie ALV NVMT 23 november 2020

Op 23 november jl. vond de ALV van de NVMT plaats. Dit keer volledig online. Leden konden de vergadering online bijwonen en vragen stellen via de chat. Het bestuur was in zijn geheel aanwezig op locatie en kon de verschillende onderwerpen van de vergadering toelichten. Er was vooraf aan de leden gevraagd om vragen over de verschillende agendapunten in te dienen, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Er was een ingekomen brief van dhr. Vossen en mevr. Spermon over masterdiploma’s en had dhr. Saedt enkele vragen voor de rondvraag. Er waren diverse vragen n.a.v. het advies aan de leden over de motie van wantrouwen tegen Henk Jansen tijdens de ALV van het KNGF en werd over dat onderwerp een motie van treurnis ingediend.

Lees verder
25 november 2020
‘Wat is de rol van de manueeltherapeut in de zorg voor mensen met complexe pijn?

Voorafgaand aan de ALV ging dr. Lennard Voogd, lector Complexe Pijn bij het Kenniscentrum Zorginnovatie, tijdens de prof. dr. Rob Oostendorplezing in op de vraag: ‘Wat is de rol van de manueeltherapeut in de zorg voor mensen met complexe pijn?’

Lees verder
25 november 2020
Samenwerking orofaciaal fysiotherapeut en manueel therapeut

De orofaciaal fysiotherapeut en de manueel therapeut hebben te maken met deels overlappende indicatiegebieden zoals de kaak, tinnitus of duizeligheid.

Lees verder
20 november 2020
Terugblik op KNGF ALV van 18 november

Afgelopen dinsdag ontvingen jullie een Nieuwsflits van de NVMT, NVFS, NFP, NVFB, NVRF, NVFG en NVFK. In deze Nieuwsflits werd een motie voor de ALV van het KNGF onder jullie aandacht gebracht met een stemadvies.

Lees verder
17 november 2020
Motie van wantrouwen tegen bestuurslid Henk Jansen

Laat je stem horen 18 november op de ALV van het KNGF!

Lees verder
08 november 2020
Prof. dr. Rob Oostendorplezing en aansluitend ALV NVMT

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de prof. dr. Rob Oostendorplezing en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVMT op maandag 23 november die dit jaar geheel online zal verlopen vanwege de Coronamaatregelen. Vanaf 10 november kun je het ALV-boekje op de website (www.nvmt.nl) raadplegen. Je kunt het ALV-boekje op aanvraag ook per post ontvangen via [email protected]

Lees verder
29 september 2020
Heidag NVMT: ‘Nog duidelijker maken wie we zijn en wat we doen’

Vorige week kwamen het bestuur van de NVMT, de Young Professionals, de regioambassadeurs en een aantal manueel therapeuten bijeen voor de jaarlijkse Heidag. Bestuurslid Marianne de Roon maakte een verslag.

Lees verder
29 september 2020
Lid van de NVMT kascommissie: iets voor jou?

De NVMT kascommissie zoekt nieuwe leden!

Lees verder
29 september 2020
Patiënten met nek- en/of schouderklachten helpen verbeteren?

Hoe kan de behandelfocus en aanbiedingsvorm van eerstelijns fysiotherapie op maat worden bepaald voor de patiënt met nek- en/of schouderklachten? En wat kan de fysiotherapeut hiermee in het klinisch redeneren en de behandeling? Hiernaar doet het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van Hogeschool Utrecht onderzoek binnen het project ‘Meer op Maat: gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij patiënten met nek- en/of schouderklachten’.

Lees verder