Laatste nieuws

29 september 2020
Heidag NVMT: ‘Nog duidelijker maken wie we zijn en wat we doen’

Vorige week kwamen het bestuur van de NVMT, de Young Professionals, de regioambassadeurs en een aantal manueel therapeuten bijeen voor de jaarlijkse Heidag. Bestuurslid Marianne de Roon maakte een verslag.

Lees verder
29 september 2020
Lid van de NVMT kascommissie: iets voor jou?

De NVMT kascommissie zoekt nieuwe leden!

Lees verder
29 september 2020
Patiënten met nek- en/of schouderklachten helpen verbeteren?

Hoe kan de behandelfocus en aanbiedingsvorm van eerstelijns fysiotherapie op maat worden bepaald voor de patiënt met nek- en/of schouderklachten? En wat kan de fysiotherapeut hiermee in het klinisch redeneren en de behandeling? Hiernaar doet het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van Hogeschool Utrecht onderzoek binnen het project ‘Meer op Maat: gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij patiënten met nek- en/of schouderklachten’.

Lees verder
17 september 2020
Webinar NVMT Young Professionals: (Pijn)educatie in de manuele therapie

Kijk nu het webinar (Pijn)educatie in de manuele therapie terug.

Lees verder
13 augustus 2020
Stem jij ook voor eenheid binnen de beroepsgroep?

Vorige week hebben jullie een nieuwsbrief ontvangen namens alle beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) met de vraag om je mening te geven tijdens de Ledenraadpleging praktijkregister.

Lees verder
13 augustus 2020
Advies toestemmingsverklaring hoog cervicale manipulatie

Een aantekening in het dossier van een mondelinge informed consent is bij het uitvoeren van een hoog-cervicale manipulatie juridisch gezien noodzakelijk. Echter, in geval van een ernstige calamiteit kan deze aantekening onvoldoende bewijskracht hebben wanneer deze niet ondersteund wordt met bewijslast (bijv. een gemailde ‘Patientenfolder Manuele therapie bij Nekklachten’ of de verklaring van de patiënt).

Lees verder
07 augustus 2020
IEDERE STEM TELT!

Als gezamenlijke Beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) informeren wij jullie over de laatste stand van zaken rondom de motie die is ingediend tijdens de ALV van het KNGF op 17 juni jl.

Lees verder
24 juli 2020
Kijk terug: NVMT-webinar ‘Thoracic outlet syndroom (TOS), een educated guess’

Wat weten we over de externe evidentie van de grote groep mensen die klachten ervaren als gevolg van een a-specifiek TOS-beeld?

Lees verder
21 juli 2020
Luister terug: NVMT podcast over MT-Ned(t)

In onze eerste podcast praat Talking Physio met NVMT-voorzitter Gerard van der Wees, bestuurslid Marianne de Roon, praktijkhouders Tom Wijnands en Judith Verbeek en manueel therapeut Sjoerd Kielstra over MT-Ned(t).

Lees verder
15 juli 2020
Gezocht: NVMT Regioambassadeurs voor Zuidwest en Noordwest Nederland

De NVMT wil met behulp van regioambassadeurs een aantal belangrijke speerpunten uit het meerjarenplan vorm geven:

Lees verder