Laatste nieuws

13 augustus 2020
Advies toestemmingsverklaring hoog cervicale manipulatie

Een aantekening in het dossier van een mondelinge informed consent is bij het uitvoeren van een hoog-cervicale manipulatie juridisch gezien noodzakelijk. Echter, in geval van een ernstige calamiteit kan deze aantekening onvoldoende bewijskracht hebben wanneer deze niet ondersteund wordt met bewijslast (bijv. een gemailde ‘Patientenfolder Manuele therapie bij Nekklachten’ of de verklaring van de patiënt).

Lees verder
25 juni 2020
Gebruik van VBI tests

Onlangs is een artikel verschenen over het gebruik van de VBI tests, ook wel positionele tests of pre-manipulatieve tests genoemd.

Lees verder
23 juni 2020
In Memoriam - Aad van der El

02-02-1935 - 02-06-2020 In een liefdevolle omgeving zachtjes uit het leven weggegleden

Lees verder
22 juni 2020
Factsheet Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD)

De multidisciplinaire richtlijn Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD) is begin dit jaar herzien, waarbij de module ‘Repositiemanoeuvres’ geactualiseerd is. De fysiotherapeut/manueel therapeut heeft een belangrijke rol bij deze behandeling.

Lees verder
07 juni 2020
Over MT-Ned(t): een interview met Gerard van der Wees en Francois Maissan

‘Op dit moment staan we op een kruispunt: zetten we MT-Ned(t) door of niet.' NVMT-bestuursleden Gerard van der Wees en Francois Maissan vertellen in een kort interview over MT-Ned(t), de gedachte erachter en waarom het kan lonen een pilot te gaan draaien. 'Met MT-Ned(t) willen we ernaartoe dat er alleen maar specialistisch behandeld en dus gedeclareerd wordt als dat nodig is.'

Lees verder
07 juni 2020
Samenvatting pilot MT Ned(t)

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van november 2018 én 2019 is er met de leden gesproken over de manier waarop er momenteel controle gevoerd wordt op de kwaliteit van ons manueel therapeutisch handelen. De leden en het bestuur hebben het standpunt dat de regie op de borging van de kwaliteit van ons handelen, en de controle daarvan, bij de beroepsgroep zelf ligt. Dit gebeurt ook binnen andere beroepen zoals neurologen, juristen, etc.

Lees verder
28 mei 2020
Pionier manuele therapie Olaf Evjenth overleden

Onlangs heeft ons het trieste nieuws bereikt dat Olaf Evjenth uit Noorwegen is overleden. Olaf Evjenth was een pionier en trendsetter binnen de mondiale manuele therapie. Na de dood van Freddy Kaltenborn is dit opnieuw een groot verlies.

Lees verder
11 februari 2020
NHG-Standaard Schouderklachten: de vermelding van manuele therapie is gewijzigd

In oktober 2019 is de NHG-Standaard Schouderklachten gepubliceerd.

Lees verder
21 januari 2020
Bijwerkingen na manueel therapeutische handelingen aan de cervicale wervelkolom

Rik Kranenburg is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van harte gefeliciteerd, Rik! In zijn proefschrift richtte Kranenburg zich op het verkrijgen van meer inzicht in aard en de omvang van potentiele complicaties na het toepassen van manueel therapeutische handelingen aan de cervicale wervelkolom bij mensen met nekpijn en/of hoofdpijn. De complicatie die het meest optreedt is dissectie.

Lees verder