Laatste nieuws

01 mei 2020
Advies manuele therapie

(vervanging advies 23 maart)

Ga naar de detail pagina
01 mei 2020
‘Blijf doordacht en verantwoord bezig’

Twee weken geleden schreef ik over een geleidelijke lock-up. Inmiddels is het zover en mogen fysiotherapeuten geleidelijk de zorg opschalen. Ook wij als manueel therapeuten mogen weer face-to-face behandelen. Er zijn wél voorwaarden aan verbonden. Die voorwaarden staan in het nieuwe triage stappenplan dat je kunt lezen op de website van het KNGF. Ik vraag nadrukkelijk ieders aandacht voor de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld door een groot aantal partijen en ook wij hebben ons steentje daaraan bijgedragen. Een apart protocol voor de manuele therapie is daarom niet nodig. Het stappenplan volstaat ook voor onze beroepsgroep.

Ga naar de detail pagina
30 april 2020
Informatie over financiële zekerheid

Vandaag zetten medewerkers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgverzekeraars de laatste puntjes op de i voor de regeling die zorgaanbieders financiële zekerheid biedt in deze coronacrisis. Zij informeren vanavond branche- en beroepsorganisaties en plaatsen op de site van ZN een bericht.

Ga naar de detail pagina
30 april 2020
Groen licht voor veilig opschalen fysiotherapeutische zorg

Vandaag kwam van het RIVM en VWS (eindelijk!) het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. Er is groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden.

Ga naar de detail pagina
18 april 2020
Een geleidelijke lockup. En dan?”

Inmiddels zijn we al zo’n vier weken in intelligente lockdown, zoals dat zo mooi heet. Nederland past zich in overgrote mate aan de nieuwe werkelijkheid aan. Dat betekent 1,5 meter afstand van andere mensen in acht nemen en tal van hygiënische adviezen volgen. Daarnaast zijn er adviezen die ons professionele handelen raken. Met vrijwel volledige sluiting van de praktijken tot gevolg. Dit terwijl er nog onvoldoende duidelijkheid is over compensatie vanuit zorgverzekeraars. Positief is dat er een continuïteitsregeling komt voor onze beroepsgroep. Als ik naar andere sectoren kijk, mogen we daar echt niet over klagen. Niettemin is het van het grootste belang om nu duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke uitwerking van deze regeling. Dan pas kunnen we echt beoordelen of we hiermee kunnen voortbestaan.

Ga naar de detail pagina
17 april 2020
Persoonlijke Beschermingsmiddelen

In de behandeladviezen van het KNGF, NVMT en andere BI’s wordt gesproken over PBM; Persoonlijke BeschermingsMiddelen. Bij de strikt noodzakelijke zorg zijn die nodig om volgens de adviezen te kunnen werken. De beschikbaarheid van deze middelen voor onze beroepsgroep was en is een groot probleem. Op zich logisch dat ziekenhuiszorg daarin voorgaat boven de 1e lijnszorg, maar toch is het voor onze beroepsgroep een lastig probleem, omdat daarmee het toepassen van de adviezen aanzienlijk moeilijker maakt, dan bij de beschikbaarheid van deze middelen.

Ga naar de detail pagina
16 april 2020
Heidag NVMT in het teken van het domein manuele therapie

Begin maart vond een NVMT Heidag plaats met als onderwerp het domein manuele therapie. Hierbij waren, naast het NVMT bestuur, vertegenwoordigers van de opleidingen manuele therapie, vertegenwoordigers vanuit enkele NVMT commissies en enkele leden aanwezig.

Ga naar de detail pagina
05 april 2020
Steunmaatregelen zorgverzekeraars bekend

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders.

Ga naar de detail pagina
03 april 2020
Vergoeding verbijzonderde zorg

In aanvulling op de afspraken van 20 maart maken zorgverzekeraars het ook mogelijk naast de reguliere zitting een videoconsult te declareren voor onderstaande prestaties. Op basis van deze regelgeving mogen manueel therapeuten ook verbijzonderde zorg via een videoconsult in rekening te brengen.

Ga naar de detail pagina
30 maart 2020
Gehonoreerde voorstellen bekend

De NVMT vindt het belangrijk om manueel therapeutisch onderzoek te stimuleren. Dit doet de vereniging door jaarlijks uit het NVMT Wetenschappelijk Fonds een aantal onderzoeken financieel te ondersteunen. De onderzoeken die het fonds dit jaar steunt zijn:

Ga naar de detail pagina