08 februari 2021

Master-eis 1 januari 2025 KRF NL

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt onder andere geborgd door het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL). Een van de herregistratie-eisen voor het Deelregister Manueeltherapeut is dat je per 1 januari 2025 een door de NVMT erkend masterdiploma moet hebben. Op deze pagina lees je meer over de herregistratie-eisen, bij welke erkende opleidingen je een verkorte master kunt halen en lees je de antwoorden op vragen die leden aan ons stellen over dit onderwerp.

Herregistratie-eisen KRF NL per 1 januari 2025 

Als je op dit moment ingeschreven bent in het Deelregister Manueeltherapeut gelden, om vanaf 1 januari 2025 ingeschreven te blijven in het Deelregister Manueeltherapeut, de volgende eisen: 

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet de geregistreerde manueeltherapeut aan één van onderstaande voorwaarden voldoen: 

1) Het diploma van een door een beroepsinhoudelijke vereniging en het KNGF erkende masteropleiding 

Hiermee wordt bedoeld: een masterdiploma van een opleiding die erkend wordt door een beroepsinhoudelijke vereniging. Dit kan bijvoorbeeld een masterdiploma Sport- of Bekkenfysiotherapeut zijn. Maar natuurlijk ook een opleiding Manuele Therapie.   
Bij deze erkende opleidingen kun je een verkorte master Manuele therapie volgen.   

In het document KRF NL Opleidingen geldig Deel- en Aantekeningenregisters staan alle opleidingen die toegang geven tot een deel- en aantekeningenregister. 

OF

2) Een diploma Master of Science, relevant voor het musculoskeletale domein 

Met een van deze MSc-diploma’s voldoe je aan de (her)registratie-eis ‘Een diploma Master of Science, relevant voor het Musculoskeletale domein’. 

OF

3) Een graad van doctor in de wetenschap bereikt hebben, relevant voor het musculoskeletale domein 

De NVMT beoordeelt of een PhD-onderzoek valt onder de eis ‘Een graad van doctor in de wetenschap bereikt hebben, relevant voor het musculoskeletale domein’. Stuur je onderzoek naar [email protected]
 
(Bron: KRF NL Beleidsdocument versie 5.0)  

Ga naar informatie over het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL

FAQ mastereis 

Is mijn MSc diploma ook geldig voor de master-eis? 
Je hebt een diploma manuele therapie gehaald en ook een Master of Science? Kijk of jouw MSc diploma aan de eisen voldoet: lijst met MsC-diploma's

Master of Master of Science (MsC): wat is precies het verschil? 

Per september 2004 startte de Bachelor-Master=structuur in het onderwijs. De opleidingen lieten het curriculum accrediteren volgens de eisen van de Bachelor-Master-structuur. Daarna startten de eerste studenten die dit curriculum volgden. Het diploma van de studenten die na die accreditatie startten leidde tot een diploma met de vermelding: Master Manuele Therapie. Er volgde in 2014 nog een naamsverandering: De minister besloot dat per 1 januari 2014 de opleidingen Manuele Therapie de erkende mastertitel Master of Science (MSc) mochten toekennen. De naam van het diploma Manuele therapie werd vanaf die datum gewijzigd in Master of Science Manuele therapie. 

Ik heb mijn diploma manuele therapie vóór 2004 gehaald. Moet ik nu ook een masterdiploma halen? 

Staat er op je diploma Master Manuele Therapie en ben je ingeschreven in het KRF NL Deelregister Manueeltherapeut dan blijf je na 1 januari 2025 gewoon ingeschreven. Als op je diploma niet Master Manuele therapie staat, dan moet je - om ingeschreven te blijven - per 1 januari 2025 aan bovenstaande herregistratie eisen voldoen conform de voorwaarden voor herregistratie.  

Moeten alle afgestudeerde master manueel therapeuten die vóór 2014 zijn afgestudeerd opnieuw een verkorte master doen om zich te kunnen herregistreren voor 1 januari 2025? 
Als op jouw diploma Master Manuele Therapie staat én je bent ingeschreven in KRF NL Deelregister Manueel therapeut hoeft dat niet. 
 
Een andere vraag? 
Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail naar [email protected]. We helpen je graag verder.

Dossier Mastereis