08 februari 2021

Master-eis 1 januari 2025 KRF NL

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt onder andere geborgd door het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL). Een van de herregistratie-eisen voor het Deelregister Manueel therapeut is dat je per 1 januari 2025 een door de NVMT erkend masterdiploma moet hebben. Op deze pagina lees je meer over de herregistratie-eisen, bij welke erkende opleidingen je een verkorte master kunt halen en lees je de antwoorden op vragen die leden aan ons stellen over dit onderwerp.

Herregistratie-eisen KRF NL per 1 januari 2025 

Tijdens de ALV van 12 september 2022, die op maandag 3 oktober 2022 werd afgerond, hebben de leden van de NVMT met een meerderheid van 74% besloten om de master-eis als herregistratie-eis per 2025 af te schaffen.

 

FAQ mastereis 

Is mijn MSc diploma ook geldig voor de master-eis? 
Je hebt een diploma manuele therapie gehaald en ook een Master of Science? Kijk of jouw MSc diploma aan de eisen voldoet: lijst met MsC-diploma's

Master of Master of Science (MsC): wat is precies het verschil? 

Per september 2004 startte de Bachelor-Master=structuur in het onderwijs. De opleidingen lieten het curriculum accrediteren volgens de eisen van de Bachelor-Master-structuur. Daarna startten de eerste studenten die dit curriculum volgden. Het diploma van de studenten die na die accreditatie startten leidde tot een diploma met de vermelding: Master Manuele Therapie. Er volgde in 2014 nog een naamsverandering: De minister besloot dat per 1 januari 2014 de opleidingen Manuele Therapie de erkende mastertitel Master of Science (MSc) mochten toekennen. De naam van het diploma Manuele therapie werd vanaf die datum gewijzigd in Master of Science Manuele therapie. 

Ik heb mijn diploma manuele therapie vóór 2004 gehaald. Moet ik nu ook een masterdiploma halen? 

Staat er op je diploma Master Manuele Therapie en ben je ingeschreven in het KRF NL Deelregister Manueeltherapeut dan blijf je na 1 januari 2025 gewoon ingeschreven. Als op je diploma niet Master Manuele therapie staat, dan moet je - om ingeschreven te blijven - per 1 januari 2025 aan bovenstaande herregistratie eisen voldoen conform de voorwaarden voor herregistratie.  

Moeten alle afgestudeerde master manueel therapeuten die vóór 2014 zijn afgestudeerd opnieuw een verkorte master doen om zich te kunnen herregistreren voor 1 januari 2025? 
Als op jouw diploma Master Manuele Therapie staat én je bent ingeschreven in KRF NL Deelregister Manueel therapeut hoeft dat niet. 
 
Heb je een andere vraag? 
Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail naar [email protected]. We helpen je graag verder.

Dossier Mastereis