nvmt-13-web.jpg.png
08 september 2022

NVMT Wetenschappelijk Fonds

Manueel therapeutisch onderzoek is belangrijk. Daarom stimuleren we onderzoek en leveren we een bijdrage aan de kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied.

Kosteneffectiviteit van multimodale manuele therapie ten opzichte van chirurgie bij patiënten met een cervicale radiculopathie 

Eerder dit jaar riep het bestuur van de NVMT onderzoekers op een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het wetenschappelijk fonds, ronde 2022. De focus van deze ronde lag op de (meer)waarde van de manuele therapie. 

De wetenschappelijke commissie van de NVMT heeft het door dr. Wendy Scholten-Peeters (Vrije Universiteit Amsterdam) onderzoeksvoorstel getiteld “Kosteneffectiviteit van multimodale manuele therapie ten opzichte van chirurgie bij patiënten met een cervicale radiculopathie: een non-inferiority trial” voorgedragen voor honorering. Deze honorering is onlangs door het bestuur van de NVMT bekrachtigd.  

Binnen het gehonoreerde onderzoek zal, door middel van een non-inferiority gerandomiseerd klinisch onderzoek met parallelle economische evaluatie, in meerdere ziekenhuizen onderzocht worden of multimodale manuele therapie niet-inferieur en goedkoper is dan chirurgie ter verbetering van activiteiten over 12 maanden bij patiënten met een cervicale radiculopathie met een indicatie voor chirurgie. De verwachting is dat manuele therapie niet-inferieur is aan chirurgie en daarnaast een besparing aan gezondheidszorgkosten oplevert. Het bestuur van de NVMT en de wetenschappelijke commissie feliciteert de onderzoekers en wenst hen veel succes toe met de uitvoering van dit driejarig onderzoek. 

---

Wetenschappelijk fonds 2022

Het bestuur van de NVMT roept onderzoekers op een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het wetenschappelijk fonds ronde 2022. De focus van deze ronde ligt specifiek op de (meer)waarde van de manuele therapie.

Het onderzoeksvoorstel dient aan te sluiten bij de missie van de NVMT en zich specifiek te richten op een onderzoeksvraag die gericht is op het onderzoeken van de (meer)waarde van manuele therapie in Nederland. Meer informatie over de voorwaarden vind je in de call van 2022.

Voor deze ronde van het wetenschappelijk fonds zal maximaal één onderzoeksproject met een duur van 36 maanden gehonoreerd worden. Het aan te vragen budget voor deze ronde is maximaal 150.000 euro. Bij honorering zal, bij voldoende voortgang, het toezegde bedrag in drie termijn ter beschikking worden gesteld.

Tijdpad:

  • Aankondiging call: eind april 2022
  • Deadline indienen voorstel: 1 juli 2022
  • Bekendmaking honorering voorstellen door NVMT-bestuur: eind juli 2022

Documenten call 2022:

Wetenschappelijke commissie

De NVMT Wetenschappelijke commissie beoordeelt de projectvoorstellen. De commissie bestaat uit: 

  • Prof. dr. Michel Coppieters (voorzitter) 
  • Dr. Lennard Voogt (vicevoorzitter) 
  • Prof. dr. Rob de Bie 
  • Drs. Francois Maissan 
  • Dr. Bart Staal 
  • Dr. Ilse Swinkels

Afgeronde projecten

Binnenkort vind je hier informatie over afgeronde projecten.