09 november 2021

Algemene Ledenvergadering

De NVMT organiseert één keer per jaar een algemene ledenvergadering. Het bestuur legt in de vergadering onder meer verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Alle leden zijn welkom en hebben stemrecht. Ook jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van de NVMT.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVMT beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVMT beschikbaar.