07 februari 2017

Marianne de Roon

Bestuurslid met Portefeuille Communicatie en PR

Motivatie

"Een bestuursfunctie bij de NVMT lijkt mij, Marianne de Roon, interessant om mijn kennis en ervaring als bestuurslid bij het RGF RAW te delen en verder te ontwikkelen. Hier heb ik sinds 2010 de portefeuille Markt, waar ik de gesprekken met onze regionale zorgverzekeraars heb gevoerd. Tevens wil ik de ervaring ten aanzien van ledencontact en ledenbinding graag inbrengen in dit bestuur. In 1996 heb ik de opleiding voor manuele therapie aan de SOMT afgerond en in 2001 de opleiding voor orofaciaal fysiotherapeut. Na bijna 9 jaar in de 2e lijn gewerkt te hebben, ben ik in 1998 gestart in de eerste lijn, waar ik nu nog steeds werk in het centrum van Vlaardingen."

Je kunt mij bereiken via [email protected].