young-professionals.jpg
05 februari 2021

NVMT - YOUNG PROFESSIONALS

NVMT Young Professionals is een netwerk binnen de NVMT van en voor jonge, ambitieuze manueel therapeuten tot en met 35 jaar. De leden van Young Professionals denken met de NVMT mee over de (langetermijn)visie van de vereniging, zijn betrokken bij het jaarlijks symposium én houden nauw contact met de studenten en net-afgestudeerde manueel therapeuten.

Young Professional Willem Langoor: “Als Young Professionals kijken we naar wat de jonge manueel therapeut nodig heeft om zijn werk nog beter uit te kunnen voeren.

Jeanine Frenk

Kennismaken met: Jeanine Frenk, Young Professional NVMT

‘Ik ben Jeanine Frenk en sinds maart 2022 lid van de NVMT Young Professionals. Ik ben sinds 2015 fysiotherapeute en begon in 2020 als manueel therapeut. Ik heb een eigen praktijk en wil meer betekenen voor ons vakgebied naast alleen het uitvoeren van mijn werkzaamheden.

Na mijn gesprek met Rob Oostendorp voor het NVMT magazine kwam het besef dat je alleen niet sterk genoeg staat voor ons vakgebied. Het is erg belangrijk dat er een vereniging is die de beroepsgroep manuele therapie vertegenwoordigt, namens alle manueel therapeuten.

Voor de toekomst zie ik de NVMT als een sterke vereniging met alle manueel therapeuten in Nederland als lid. Een plek waar we onze kennis kunnen delen, ideeën kunnen uitwisselen en samen de toekomst van de manueeltherapeut kunnen borgen, binnen de beweegzorg. Je kunt me bereiken via Frenk@nvmt.nl

Tom Wijnands

“Ik ben Tom Wijnands en sinds 2012 manueel therapeut en praktijkhouder en actief als Young Professional en als regioambassadeur voor de NVMT in de regio Noordwest-Nederland.

De NVMT is de beroepsinhoudelijke vereniging die voor haar leden klaar staat, maar de waarde van de vereniging zit vooral in de leden. Om die reden is het belangrijk om contact met elkaar te hebben, zodat zowel de leden individueel, als de vereniging elkaar kunnen versterken. Dit doen wij op verschillende manieren, onder andere door op opleidingen langs te gaan, maar ook door praktijken te bezoeken. Op die manier fungeren wij als de brug tussen het bestuur en de leden. Wij komen graag met jullie in contact!” Je kunt Tom bereiken via: wijnands@nvmt.nl

Willem Langoor

Willem Langoor: “Sinds januari 2019 ben ik regioambassadeur en lid van de Young professionals van de NVMT. Daarnaast werk ik als manueel therapeut in Groningen en ben ik docent aan de opleiding Fysiotherapie van de Hanze Hogeschool.

De NVMT is een beroepsinhoudelijke vereniging die er is en staat voor haar leden. Dit werk kan de vereniging alleen maar doen door goed in contact te zijn en te blijven met haar leden. In mijn rol als lid van de Young professionals zoek en houd ik contact met studenten en startende manueel therapeuten. Het eerste contact leggen we al op de masteropleidingen waar we tijdens lunchbijeenkomsten vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de manuele therapie en over onze plek in de zorg. We proberen een bijdrage te leveren aan de inhoud van het onderwijs door het verzorgen van gastcolleges en we zijn uiteraard aanwezig bij de diplomering om onze nieuwe collega’s te feliciteren! Daarnaast zijn we ook vraagbaak voor leden en verzamelen we vragen die er onder manueel therapeuten leven. Met deze informatie adviseren we het bestuur.
Ben je startend manueel therapeut en heb je een vraag? Neem contact met me op via langoor@nvmt.nl

Melvin Bos

“Mijn naam is Melvin Bos en ik ben sinds januari 2019 lid van de NVMT Young Professionals. Ik ben manueel therapeut in Leiden. Daarnaast ben ik online actief met o.a. Talking Physio, waar ik ook mede-eigenaar van ben.

Mijn beweegreden om me te specialiseren tot manueel therapeut is zowel mijn leergierigheid en motivatie om altijd het beste te kunnen bieden voor de patiënt. Er is sprake van een continu veranderend zorglandschap waarbij regionalisering van zorg en anderhalvelijnszorg bouwstenen zullen zijn voor sustainable healthcare. Dit is ook nodig vanwege de vergrijzing, oplopende zorgkosten en de huidige marktwerking in de zorg. Ik zie voor ons, als beroepsgroep, de kans om ons sterk te profileren als casemanager. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst binnen dit zorgveld. Dit maakt ons werk ook zo mooi. Het is belangrijk dat jonge manueel therapeuten en studenten manuele therapie zich van deze ontwikkelingen bewust zijn.

De NVMT is een vereniging die zich vol inzet voor het vakgebied en de manuele therapeut. Op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld beleidsmatig m.b.t. alle ontwikkelingen binnen de manuele therapie, met de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en ook vakinhoudelijke avonden online én op locatie. Als NVMT Young Professionals gaan we langs bij de opleidingen manuele therapie en gaan in gesprek met studenten manuele therapie, live of via social media, webinars etc.

Door de transitie van zorg is het des te meer van belang dat we ons sterk profileren als manueel therapeut binnen de zorg. We kunnen bouwen aan een sterke positie naar de patiënt, artsen, zorgverzekeraars en andere stakeholders door in gesprek te gaan over de positionering van de manueel therapeut binnen de zorg nu en in de toekomst, door ons netwerk verder uit te bouwen en door onszelf te verenigen binnen de NVMT. Dit kunnen we alleen met elkaar en voor elkaar!” Je kunt mij bereiken via: bos@nvmt.nl

Marjolein Tetteroo

“Ik ben Marjolein Tetteroo. Ik werk sinds 2010 als fysiotherapeut en ben in 2016 afgestudeerd als manueel therapeut. Ik heb een praktijk in Rijswijk en werk daarnaast ook in Rotterdam. Naast het werken in de praktijk wil ik graag wat bijdragen aan de versterking van de positie van ons vak. Hoe kunnen wel elkaar nog sterker maken? Ik denk dat daar een grote rol weggelegd is voor de nieuwe generatie manueel therapeuten. Daarom heb ik me aangesloten bij de Young Professionals commissie.” Je kunt mij bereiken via: tetteroo@nvmt.nl

 

Young Professionals - dat zijn manueel therapeuten tot 35 jaar, zoals Tom, Willem, Marjolein en Melvin - hebben een eigen plek binnen de NVMT.

Maar, we willen ook graag weten wat jóu bezighoudt. Op donderdag 31 maart organiseren we daarom een online meeting. Ben je erbij? Graag! Bekijk wie we zijn of meld je meteen aan bij Tom, Melvin, Marjolein en Willem.