07 februari 2017

Sandra Jorna-Lakke

Bestuurslid portefeuille Kwaliteit van de Manuele Therapie

Motivatie

Sandra Jorna-Lakke heeft 25 jaar ervaring als manueel therapeut (SOMT) en als PhD op het gebied van arbeid en revalidatie. “De kracht van verandering in de zorg zit hem volgens mij in het delen van kennis en kunde tussen studenten, therapeuten en docenten. Daarom ben ik ook gedreven en in het verbinden van mensen die werkzaam zijn in de zorg”. Sandra is op dit moment verantwoordelijk voor de inhoud van de specialisaties in het derde en vierde jaar van de Hanzehogeschool Groningen. “Daarnaast werk ik met veel plezier als Post-doc onderzoekster binnen de International Health Care School en het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing aan onderzoek naar effectieve paramedische attitude ”. Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan het verder versterken van verbindingen tussen NVMT leden, studenten en docenten met als doel als vereniging bij te dragen aan de ontwikkeling van de manuele therapie.”

Je kunt mij bereiken via: [email protected].