10 oktober 2022

Vacature voorzitter NVMT

In verband met het vertrek van Gerard van der Wees eind 2022 nodigt de NVMT graag kandidaten uit voor de functie Voorzitter Bestuur.

Over de functie
De voorzitter van de NVMT is het gezicht van onze vereniging. Je werkt, samen met het bestuur, aan de zichtbaarheid, identiteit en toekomst van de vereniging en natuurlijk haar leden. De voorzitter is tegelijk eindverantwoordelijk én makkelijk benaderbaar. Daarvoor zijn visie, een goed netwerk en ruime ervaring als bestuurder belangrijk.

Het bestuur
De voorzitter werkt samen met het bestuur, dat bestaat uit Willem Langoor (penningmeester), Nathan Hutting (portefeuille kwaliteit en innovatie), Marianne de Roon (portefeuille positionering manueeltherapeut), Sandra Jorna (portefeuille kwaliteit van de manueeltherapeut) en Karel Opraus (portefeuille kwaliteit van de manuele therapie).

Taken en verantwoordelijkheden
De voorzitter leidt de bestuurlijke en verenigingsoverleggen, zoals de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en bestuursvergaderingen. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor:

  • Het behartigen van de belangen van de manueeltherapeut.
  • De vereniging. Met aandacht voor de rol van de NVMT en de waarde van het lidmaatschap: nationaal en internationaal.
  • Het betrekken van leden, betrokkenen en andere stakeholders.

Een overzicht van alle werkzaamheden vind je in het Functieprofiel Voorzitter Bestuur.

Functie-eisen
Natuurlijk zijn kennis van de vereniging, van de manuele therapie en ruime ervaring in een bestuurlijke functie onontbeerlijk. Daarnaast is het volgende belangrijk: •

  • Je bent lid van de NVMT, hebt een duidelijke visie op de rol van de manueeltherapeut en de NVMT in het zorglandschap.
  • Je kent de specialistische fysiotherapie en wetenschap binnen het musculoskeletale domein uitstekend.
  • Je geeft richting en bewaakt eenheid, verwoordt beleid en besluiten. En je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

Vaardigheden
Je bent een verbinder die het beste in anderen naar boven haalt. Een krachtig communicator, vaardig netwerker, onderhandelaar en manager. Kortom: een echte voorzitter.

Over de NVMT
De NVMT is sinds 1981 dé beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland. De ruim 1.500 leden van de NVMT zijn ingeschreven in een erkend kwaliteitsregister en houden hun vakkennis en kunde voortdurend op peil door bij- en nascholing en zijn hierdoor op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en behandelwijzen.

Het doel van de NVMT is het profileren en positioneren van de manuele therapie, op basis van de visie en kernwaarden van de verenging. Naast de belangenbehartiging draagt de NVMT bij in wetenschappelijk onderzoek en scholing voor manueeltherapeuten. Daarnaast organiseert de vereniging een jaarlijks congres, vakinhoudelijke avonden en krijgen leden ondersteuning op het gebied van praktijkvoering, kennis en vakinhoud.

De NVMT is actief, met actieve leden. Meer informatie over de vereniging vind je op onze website: nvmt.nl/over-nvmt.

Reageer!
Reageren kan tot en met vrijdag 28 oktober 2022. Stuur je cv en motivatie naar [email protected].

De procedure
De procedure staat beschreven in het functieprofiel. Wil je eerst meer weten over de voorzittersfunctie? Neem dan contact op met Gerard van der Wees, de huidige voorzitter, via [email protected].