25 november 2020

Beroepsnorm hoog cervicale manipulaties

In oktober 2020 is een update van het International IFOMPT Cervical Framework gepubliceerd.

Update IFOMPT Cervical Framework en NVMT Beroepsnorm 

In oktober 2020 is een update van het International IFOMPT Cervical Framework gepubliceerd. Mede op basis van dit nieuwe Framework, krijgt ook de NVMT Beroepsnorm in 2021 een update.  

Een belangrijke wijziging in de update van het Framework is dat de premanipulatieve positietests (ook wel VBI-tests genoemd) eruit zijn gehaald, net als de hoogcervicale instabiliteitstest. Het onderdeel over risicofactoren is geüpdatet.   

Bekijk het IFOMPT Cervical Framework 2020

Beroepsnorm hoog cervicale manipulaties 
De beroepsnorm hoog cervicale manipulaties houdt in dat bij het onderzoeken en behandelen van nek- en/of hoofdpijnklachten voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, waardoor de kans op eventuele bij- en nawerkingen voor de cliënt wordt geminimaliseerd.  

De voorzorgsmaatregelen zijn:  

  1. In de anamnese worden alle bekende risicofactoren nagevraagd, zoals aangegeven in het IFOMPT Framework* en wordt daarnaar gehandeld.  

  1. In onderzoeken zullen de meest betrouwbare en valide premanipulatieve testen worden toegepast om mogelijke ernstige bij- en nawerkingen uit te sluiten (conform IFOMPT Framework*).  

  1. De cliënt wordt volledig geïnformeerd, ook over de uiterst kleine kans op zeer ernstige bij- en nawerkingen, en de cliënt ondertekent een toestemmingsformulier (informed consent).  

* International Framework for Examination of the Cervical Region for potential of vascular pathologies of the neck prior to Orthopaedic Manual Therapy (OMT) Intervention: International IFOMPT Cervical Framework. 

Documenten 

International IFOMPT Cervical Framework, update 2020 

Casussen hoog cervicaal: overzicht calamiteiten na manipulatie hoog cervicaal

Flowchart hoog cervicaal: flowchart klinisch redeneerproces hoog cervicaal 

Vertaling Flowchart tabel 3.1 IFOMPT Framework 

Vertaling Flowchart tabel 7 IFOMPT Framework 

Artikel Fysiopraxis IFOMPT framework juni 2013 

NVMT-commissie Beroepsnorm  

De NVMT-commissie Beroepsnorm bekijkt regelmatig of de beroepsnorm aangescherpt moet worden op basis van (nieuw) wetenschappelijk bewijs, gerapporteerde casuïstiek en calamiteiten of noodzakelijke klinische expertise.