beroepsnorm-hoofd-nek-2.png
24 oktober 2023

Beroepsnorm

Beroepsnorm ‘manuele therapie in de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn’

De Beroepsnorm ‘manuele therapie in de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn’ (2022) vervangt de eerdere NVMT Beroepsnorm Hoogcervicale Manipulaties (2012). De Beroepsnorm is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en het International IFOMPT Cervical Framework van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). De Beroepsnorm is opgesteld door de NVMT Onderzoekscommissie Beroepsnorm en een afgevaardigde vanuit het bestuur van de NVMT.

Doelstelling
De doelstelling van de Beroepsnorm ‘manuele therapie in de cervicale wervelkolom’ is het waarborgen van de veiligheid van de patiënt. Uitgangspunt van de beroepsnorm is het zoveel mogelijk detecteren of excluderen van ernstige onderliggende pathologie, in het bijzonder craniocervicale vasculaire pathologie. Hiervoor voert de manueel therapeut een aantal stappen uit zoals beschreven in de Beroepsnorm. De Beroepsnorm is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten waaronder het International IFOMPT Cervical Framework van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) en aangevuld met praktijk inzichten.

Belangrijke wijzigingen
In tegenstelling tot de vorige Beroepsnorm uit 2012, geldt de nieuwe beroepsnorm voor de gehele cervicale wervelkolom en manuele therapie in bredere zin (manipulatie, mobilisatie en oefentherapie).

Documenten Beroepsnorm

Aanvullende informatie
Voor patiënten (en dus ook voor manueel therapeuten om patiënten te informeren) is er een pagina met informatie en video gemaakt. Deze patiënteniformatie ondersteunt de beroepsnorm. 

Een e-learning over de Beroepsnorm is in ontwikkeling. 

Vastleggen toestemming behandeling
De toestemming voor behandeling in de cervicale wervelkolom van een patiënt dient goed vastgelegd te worden in het (elektronisch) dossier van de patiënt (zie bijlage 3 van de Beroepsnorm).

Een ‘geschreven handtekening’ is de meest solide bevestiging van de instemming van een patiënt met de voorgestelde behandeling middels ondertekening van het formulier ‘Toestemmingformulier manuele therapie in de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn’.

In het geval een manueel therapeut geen gebruik maakt van een ‘geschreven handtekening’ dient: 

  • Uit het (elektronisch) dossier van de patiënt, duidelijk te herleiden te zijn, dat de stappen zoals beschreven in de beroepsnorm zijn gevolgd
  • Uit het dossier te blijken dat de patiënt de patiëntinformatie ‘manuele therapie in de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn’ heeft ontvangen en begrepen, en toestemming heeft gegeven voor de voorgestelde behandeling.

Totstandkoming
De Beroepsnorm ‘manuele therapie in de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn’ (2022) vervangt de eerdere NVMT Beroepsnorm Hoogcervicale Manipulaties (2012). De Beroepsnorm is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en het International IFOMPT Cervical Framework van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). De Beroepsnorm is opgesteld door de NVMT Onderzoekscommissie Beroepsnorm en een afgevaardigde vanuit het bestuur van de NVMT.

De concept Beroepsnorm is voorgelegd aan manueel therapeuten, patiëntenverenigingen, zorgverleners (huisarts, algemeen neuroloog, vasculair neuroloog), opleidingen, juristen en het bestuur van de NVMT. Daarnaast is de Beroepsnorm inhoudelijk besproken en afgestemd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Al deze feedback is verwerkt waarna de definitieve Beroepsnorm is vastgesteld door het bestuur van de NVMT. 

Auteurs
dr. Wendy Scholten-Peeters
dr. Barbara Cagnie
dr. René Castien
dr. Rik Kranenburg
dr. Jan Pool
dr. Anton de Wijer
dr. Francois Maissan
dr. Nathan Hutting

Voor leden van de NVMT: video voor in de wachtkamer en eigen praktijkwebsite

Deze informatie is alleen voor leden van de NVMT beschikbaar.

Luister naar de podcast over de Beroepsnorm