oostendorp.jpg
16 november 2022

De Oostendorplezing

De Oostendorplezing is genoemd naar prof. dr. Rob Oostendorp. Een wetenschapper geeft een lezing over een voor de manuele therapie relevant thema, traditiegetrouw voorafgaand aan de ALV.

Maandag 12 december 2022
Ivo Lutke Schipholt spreekt over ‘de recente ontwikkelingen met betrekking tot neuroimmuun responsen bij musculoskeletale pijn en de potentiële beïnvloeding hiervan middels (multimodale) manuele therapie’. 

Ivo Lutke Schipholt werkt als biomedisch/bewegingswetenschapper bij de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam en het laboratorium voor medische immunologie aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Sinds 2016 doet hij promotieonderzoek naar neuroimmuun responsen bij persisterende nekpijn en cervicale radiculopathie en de potentiële beïnvloeding hiervan middels fysio/manuele therapie. Daarnaast werkt hij parttime in een 1e lijn’s praktijk als manueel therapeut gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met persisterende pijn.

 

Voor NVMT-leden: de eerdere Oostendorplezingen

 

 

Deze informatie is alleen voor leden van de NVMT beschikbaar.