gerard-van-der-wees-1.jpg
23 april 2021

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

De afgelopen maanden is er op het gebied van samenwerking veel gebeurd. Zoals jullie weten is het KNGF in gesprek met SKF om tot een vorm van samenwerking te komen als het gaat om praktijkregisters en individuele registers. BI’s zijn daarover op meerdere momenten geïnformeerd. Ook was er voor leden de mogelijkheid om kennis te nemen van de gedachten en ideeën die bij de betrokken partijen leven rond dit thema. Het is een interessante ontwikkeling waar we als NVMT positief over zijn. En waar we ook veel perspectief in zien. Tegelijkertijd brengt het ook vragen met zich mee.

Eén register geeft duidelijkheid

De NVMT ziet hier duidelijk perspectief in omdat er mogelijkheden komen om onder één paraplu de  registers van KRF NL en SKF samen te brengen. Zowel wat betreft het praktijkregister als het individuele register. Als dat één samenhangend systeem wordt, kan de beroepsgroep in zijn geheel daar sterker van worden.

Aandachtspunten en samenwerking

Tegelijkertijd zijn er nog verschillende aandachtspunten, zoals de plaats van de manueel therapeut als specialist fysiotherapie in de organisatie van het register en de aansturing van het nieuwe register. Om maar een paar cruciale punten te noemen.

 

Antwoorden hebben we nog niet. Het zijn wel aandachtspunten waar we als bestuur van de NVMT mee bezig zijn. Waar we met elkaar het gesprek over voeren. Maar niet alleen als bestuur van de NVMT, ook in het samenwerkingsverband van de Federatie Fysiotherapie Specialisten (FFS) praten wij erover. Bij de FFS zijn inmiddels tien BI’s definitief aangesloten en ook overige BI’s praten regelmatig mee als het om dit soort strategische onderwerpen gaat. Als BI’s hebben we in dit proces gelijke belangen: het borgen van een goede positie en profilering naar verwijzers en patiënten van de specialistische fysiotherapie.

Daarnaast is dit onderwerp ook met enige regelmaat onderwerp van gesprek in de overleggen tussen KNGF en BI’s. Die overleggen worden gekenmerkt door een constructieve sfeer waar oplossingsgerichtheid en erkenning van wederzijdse belangen centraal staan. De wil om gezamenlijk naar een toekomstbestendige vorm voor de registers te zoeken is er heel duidelijk in alle geledingen. Maar daarmee zijn de oplossingen nog niet altijd gevonden. Dat zal nog wel enige tijd nodig hebben.

Betrokkenheid van onze leden

Al met al is het een interessante bestuurlijke periode waarin veel gebeurt. Heel veel gebeurt achter de schermen, met allerlei partijen, zoals ik hierboven schets. Daarnaast is het van groot belang om, naast andere betrokkenen, onze leden goed mee te nemen. Dat zie ik niet alleen als een taak voor het KNGF, maar ook als taak voor de NVMT. Binnenkort hoop ik daar meer over te kunnen melden.

Tot slot

Een eensgezinde beroepsgroep zal door deze ontwikkelingen een sterkere positie krijgen aan allerhande gesprekstafels. Dat is beter dan een verdeelde beroepsgroep. Dat lijkt mij evident. Alleen al om die reden ben ik blij met dit proces. Vanwege de stip op de horizon.

Gerard van der Wees
Voorzitter NVMT

 

Eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Van taakdelegatie naar taakherschikking’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Hybride besturen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Verkiezingstijd'

Lees verder