gerard-van-der-wees-1.jpg
27 augustus 2021

Van de Voorzitter – ‘Goede kanten én risico’s’

De vakanties zijn inmiddels bijna voorbij. Langzaam komen we weer uit de vakantiemodus. Dat zal voor jullie in de praktijken of instellingen net zo zijn. Dat is ook zo voor het bestuur van de NVMT. We pakken de draad weer op en zien tal van uitdagingen op ons afkomen. Op sommige hebben we veel invloed, op sommige minder. Soms staan we zelf aan het roer. En bij andere uitdagingen proberen we de koers wat bij te sturen.

Bijsturen en stringente voorwaarden

Een voorbeeld van ‘koers wat bijsturen’ is een onderzoek - onder supervisie van het KNGF -  naar een mogelijke pilot om te komen tot verruiming van doorverwijsmogelijkheden voor fysiotherapeuten naar de tweede lijn. Op zichzelf een goed initiatief, maar je kunt er ook kanttekeningen bij plaatsen.
Dit onderzoek wordt opgezet in het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Zelf zet ik daar ‘door de Juiste Therapeut met de Juiste Kennis’ achter. Hiermee wordt beoogd de patiënt de beste zorg op de meest adequate manier te leveren. Een uitgangspunt waar iedereen het wel over eens is.

De vraag is echter of verruiming van doorverwijsmogelijkheden bij gaat dragen aan dit uitgangspunt of juist niet. Mijn mening is dat het ertoe kan bijdragen als er stringente voorwaarden aan worden verbonden. En dan denk ik aan minimale voorwaarden zoals het zijn van een gespecialiseerde fysiotherapeut en een meerjarige ervaring. Collega’s die daaraan voldoen zouden in pilotvorm deze verruiming van de bevoegdheden kunnen krijgen.

Het risico van verruiming van verwijsmogelijkheden is dat er (wellicht door onvoldoende kennis) teveel doorverwezen gaat worden naar de tweede lijn, terwijl het streven is om onnodige zorg te voorkomen. Lees het recente rapport van de NZA – Passende Zorg er maar eens op na. Daarin gaat het juist over het versterken van een kritische houding van zorgverleners of zorg wel altijd nodig en zinnig is. Een discussie die we niet meer uit de weg kunnen gaan.

Als het resultaat een toename van onnodige verwijzingen wordt, zullen we daar als beroepsgroep op worden afgerekend. Via onze contacten vanuit NVES (Nederlandse Vereniging voor Extendedscope Specialisten) bereiken ons regelmatig signalen dat er te vaak onnodig wordt doorverwezen naar de tweede lijn en dit ook van invloed is op onze samenwerkingsrelatie met de huisartsen. Vandaar mijn zorg over dit onderzoek.

Waarbij, nogmaals, de intentie goed is, mits onder de juiste randvoorwaarden en vanuit de juiste intenties een pilot opgezet kan worden.

Onnodig doorverwijzen voorkomen

Met een verruiming van verwijsbevoegden raak je ook de rol van de huisarts als ‘Poortwachter’ die juist is ingesteld om niet onnodig te verwijzen. Dat gaat over meer dan een rol, daarvoor is ook kennis nodig om een afweging te kunnen maken en de beroepsinhoudelijke verantwoordelijkheid om wel of niet te verwijzen. In de samenwerking met de huisartsen zou je daar ook afspraken over kunnen maken over bijvoorbeeld een meekijk consult en dan samen tot de conclusie komen of een verwijzing noodzakelijk is. In de praktijk gaat dan meestal over ‘twijfelcasussen’ voor zowel de huisarts als de fysiotherapeut.

Het zal duidelijk zijn, dat zowel NVES als NVMT dit geluid bij het betreffende onderzoeksbureau hebben neergelegd, maar ik wil jullie als leden dit standpunt niet onthouden en pleit ervoor om niet alleen te kijken naar de verruiming van de eigen bevoegdheden maar blijf ook werken aan het versterken van de relatie met de huisarts. Een erkend meekijkconsult kan daar ook aan bijdragen.

Eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Hybride besturen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Van taakdelegatie naar taakherschikking’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Verkiezingstijd'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Kwaliteit aan de basis'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘In vrijheid keuzes maken’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Af en toe een beetje vitamine R kan geen kwaad’

Lees verder