gerard-van-der-wees-1.jpg
31 januari 2021

Van de Voorzitter – ‘Van taakdelegatie naar taakherschikking’

De NVMT en de NVFS hebben bijna vier jaar geleden NVES opgericht: de Nederlandse Vereniging voor Extended scope Specialisten. Deze vereniging is in het leven geroepen om onderzoek op het vlak van de extended scope mogelijk te maken. Dergelijk onderzoek moet gedragen worden door een vereniging met een beroepsprofiel en een register. Vandaar dat de NVES werd opgericht. Inmiddels ontwikkelt deze vereniging zich geleidelijk aan en zijn er al 120 leden aangesloten.

NVES-register

Er is een NVES-register ingericht waarin gespecialiseerde therapeuten zich kunnen registreren als ze aan de eisen voldoen. En die eisen zijn een afgeronde master sport of manuele therapie en een aanvullende extended scope scholing. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de eisen voor herregistratie. 

Beroepsprofiel 2.0 Extendedscope specialist

Ook is er een beroepsprofiel waarin de competenties van de extended scope specialist zijn beschreven. Vorige week is de nieuwe versie vastgesteld door de ALV van NVES. In dit nieuwe beroepsprofiel zijn de competenties sterker omschreven en wordt er toegewerkt naar een niveau waarbij de extended scope specialist niet alleen op basis van taakdelegatie, maar ook op basis van taakherschikking zou moeten kunnen werken in de gezondheidszorg. Zowel in de tweede lijn als in de eerste lijn. 

Regionale ontwikkelingen

We zien steeds meer initiatieven in de eerste- en tweede lijn waar fysiotherapeuten afspraken hebben met bijvoorbeeld huisartsen waardoor de diagnostiek van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat verbetert. Dit kan ertoe leiden dat er minder onnodige verwijzingen naar de tweede lijn volgen. Of met orthopedisch chirurgen om patiënten te beoordelen of deze inderdaad door de orthopedisch chirurg gezien moeten worden of dat een andere behandelvorm meer aangewezen is.

Verantwoordelijkheid

In veel gevallen gaat het nog om gedelegeerde afspraken. De eindverantwoordelijkheid ligt daarbij nog bij de medicus waarmee wordt samengewerkt. Dit laat zien dat fysiotherapeuten een bijdrage kunnen leveren aan kostenbeheersing en tegelijkertijd oplossingen kunnen bieden voor een taakverlichting van de huisartsen of specialist. Het is een eerste stap in de samenwerking met huisartsen en medische specialisten die vooral is gebaseerde op vertrouwen. Toekomstbestendigheid van deze posities in de eerste en tweede lijn is echter niet zeker.
Meer eigen verantwoordelijk via een erkende taakherschikking voor deze functie zal een betere optie bieden voor de lange termijn. De NVES zoekt momenteel naar mogelijkheden om met name deze erkende taakherschikking te realiseren. Tot die tijd zal taakdelegatie de second-best optie blijven. 

Gerard van der Wees 

Voorzitter 

Kijk voor meer informatie over de NVES op www.nves.nl

 

Eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

Lees verder