gerard-van-der-wees-1.jpg
31 januari 2021

Van de Voorzitter – ‘Hybride besturen’

Net als leiding geven aan professionals is het besturen van een beroepsvereniging een permanente uitdaging. Professionals zijn opgeleid het beste te doen, en daarin ook autonoom te werken en keuzes te maken. Als bestuur zorg je er onder meer voor dat er steeds ruimte is voor groei, ontwikkeling en blijven leren.

Regionale dynamiek

Als bestuurder probeer je steeds de vragen en beweegredenen van de individuele professional voor ogen te houden en tegelijkertijd ook het collectieve belang van de beroepsgroep. Soms zijn die belangen parallel, soms schuren ze. Op dit moment zien we een sterke verschuiving ontstaan van landelijk naar lokaal en regionale dynamiek. Simpelweg betekent dit dat landelijke sturing of richting geven niet meer afdoende is en dat regionale dynamiek meer naar voren komt.

Invalshoeken

Ik kan veel zeggen over de professionele ontwikkeling van de manuele therapie, het bewaken van de belangen van de manueel therapeut, de positionering, erkenning of het tarief. Allemaal echt belangrijk. Maar uiteindelijk is het de kunst om als bestuur van een landelijk opererende organisatie in al die verschillende krachtenvelden te acteren en recht te doen aan al die verschillende belangen. Daarbij is het nodig om vanuit de verschillende invalshoeken gevoed te worden: om te weten wat er leeft onder de leden, wat hen motiveert en wat zij in de eigen werkomgeving willen verbeteren.

Binding met leden

Daarbij speelt de interactie tussen het bestuur en de leden een belangrijke rol. Naar mijn idee is dat geen eenzijdige interactie. Leden mogen duidelijk laten horen hoe ze over de ontwikkeling binnen ons vakgebied denken en aangeven in welke richting ons vak en hoe borging van de kwaliteit ervan zich zou moeten ontwikkelen. Een bestuur zal invulling moeten geven aan die gedachten en ze inbedden in de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

Vorm geven aan deze hybride vorm van besturen is een uitdaging voor 2021. De uitdaging ligt er vooral in, om de binding met leden zodanig te intensiveren, dat wat er leeft onder de leden, ook bij het bestuur terecht komt én andersom: wat we als bestuur van waarde vinden voor onze leden ook daadwerkelijk onze leden bereikt. Zodat iedereen weet wat er speelt en we elkaar niet verrassen.

Gerard van der Wees