gerard-van-der-wees-1.jpg
01 juli 2021

Van de Voorzitter – ‘In vrijheid keuzes maken’

Op het moment van schrijven beleven we versoepeling van de coronamaatregelen. Onze vrijheid neemt toe. Onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met hygiëne en met het volgen van de maatregelen om besmettingen te voorkomen blijft hetzelfde.

Veel mogelijk

Binnen dat kader is er weer veel meer mogelijk en dat maakt het leven aangenamer. Maar het levert ook vragen op: Hoe gaan we elkaar en onze patiënten begroeten? Handhaven we de mondmaskerplicht binnen de praktijk? Inmiddels heeft het KNGF advies daarover uitgebracht. Als  NVMT sluiten wij ons daarbij aan. Niettemin blijft het ook de eigen verantwoordelijkheid om hierin binnen de eigen praktijksetting een afweging  te maken. Mogelijk leidt de nieuwe situatie er ook toe, dat de hygiëne-maatregelen rond begroeten en het gebruik van mondmaskers blijvertjes zijn binnen de fysiotherapie. Maar dan vanuit eigen overtuiging ingevoerd en toegepast.

Domeinvraagstuk op de heidag

Het onderwerp ‘In vrijheid keuzes maken’ speelt ook bij de herziening van het domein manuele therapie. Tijdens de heidag begin juni werd door bestuursleden, regio-ambassadeurs, young professionals en enkele kaderleden onder leiding van de commissie domeinbeschrijving enthousiast gediscussieerd over de vraag of de tot nu toe gehanteerde kaders voldoende zijn of dat het tijd is voor verandering en verbreding van ons blikveld? Wat is de plek van manuele therapie binnen de zorgketen of in de context van de vraag van de patiënt? Hoe vertalen we bijvoorbeeld als manueel therapeuten ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek door de Juiste Therapeut’ naar de dagelijkse praktijk? Het leverde boeiende discussies op waarin ook ruimte was om vanzelfsprekende standpunten los te durven laten. Het gaf de commissie domeinbeschrijving voldoende én nieuwe input om de concept domeinbeschrijving nog eens goed tegen het licht te houden en af te ronden. Eind dit jaar verwachten we de resultaten te kunnen presenteren tijdens de ALV.  

Toekomstige ontwikkelingen

Een ander onderwerp op deze heidag waren de ontwikkelingen in de zorg in relatie tot de NVMT. Onder leiding van dr. Dite Husselman, deskundige op het gebied van bestuurlijke vraagstukken in de gezondheidszorg, spraken we over wat de ontwikkelingen in de zorg (bestuurlijke ontwikkelingen, samenwerking KNGF-SKF, regionalisering, ’Juiste Zorg op de Juiste Plek door de Juiste Therapeut’) betekenen voor de rol, positie en koers van de NVMT. Ook bij dit onderwerp ontstond een levendige gedachtewisseling over de toekomst van ons vak en vereniging, die de komende maanden zijn uitwerking moet gaan krijgen in het Jaarplan 2022.

Alle betrokkenen: bedankt voor jullie tijd en deelname! Ik kijk uit naar het vervolg.

Gerard van der Wees

Eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Hybride besturen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Van taakdelegatie naar taakherschikking’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Verkiezingstijd'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Kwaliteit aan de basis'

Lees verder