gerard-van-der-wees-1.jpg
25 maart 2021

Van de Voorzitter – ‘Verkiezingstijd'

De landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug en de kiezer heeft gesproken. Iedereen zal er het zijne van vinden. Teleurgesteld of juist niet. Het is maar net aan welke kant je staat. Zeker is dat de politieke verhoudingen voorlopig weer voor vier jaar vastliggen. Dat geeft in ieder geval duidelijkheid. In dit verband is het goed om te weten dat er sinds enige tijd een lobbyist verbonden is aan het KNGF om de belangen van de fysiotherapie onder de aandacht van de politiek te brengen. Dat is een goede ontwikkeling voor ons allemaal.

Verkiezing bestuurslid KNGF

Na deze Tweede Kamerverkiezingen is het binnenkort de beurt aan het KNGF. Kitty Bouten heeft aangegeven in de komende ALV haar KNGF-bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Na zeven intensieve jaren waarin veel is gebeurd én tot stand gebracht, is het haar natuurlijk van harte gegund. Inmiddels wordt gezocht naar nieuwe kandidaat-bestuursleden om aan de ALV van het KNGF voor te stellen. In de profielschets lees je dat er gezocht wordt naar een verbinder tussen de verschillende onderdelen (kennis, onderwijs/wetenschap en kwaliteitsontwikkeling) van de vacante portefeuille. Verbinden tussen algemeen en verbijzonderd, verbindend met onderwijs en wetenschap, et cetera. Het is een duidelijke schets van een nieuw bestuurslid die vertrouwen geeft in de voorgenomen koers van het bestuur. Voor nu is het aan de benoemingsadviescommissie om de juiste kandidaat te selecteren en aan de ALV van het KNGF voor te dragen.

Vacatures bestuur NVMT

Ook binnen ons eigen bestuur komen de komende jaren vacatures. Meerdere bestuursleden lopen de komende jaren tegen het einde van hun statutaire bestuurstermijn. Om te beginnen stopt Francois Maissan aan het einde van dit jaar na negen jaar lidmaatschap van het bestuur. Elders op onze website lees je daar meer over, ook over hoe je kunt solliciteren op deze vacature. Heb je hart voor de manuele therapie en de manueel therapeut en lijkt deze bestuursfunctie jou wel iets? We  kijken uit naar je sollicitatie!

Gerard van der Wees
Voorzitter