gerard-van-der-wees-1.jpg
23 april 2021

Van de Voorzitter – ‘Kwaliteit aan de basis'

De NVMT staat voor kwaliteit van de manuele therapie, geborgd in het beroepsprofiel manuele therapie en de domeinbeschrijving. Daarmee is voor collega-fysiotherapeuten, stakeholders en patiënten duidelijk waar zij op mogen rekenen. Zicht op kwaliteit is de laatste jaren een steeds belangrijker thema voor zorgverzekeraars en in de samenwerking op lokaal en/of regionaal niveau. Op de komende ALV van het KNGF staat beroepsprofiel van de fysiotherapeut op de agenda. Naast alle positieve ontwikkelingen rond de samenwerking KNGF-SKF worden zo stappen gezet naar meer eenduidigheid. Ook hier ligt het accent op kwaliteit en diversiteit van het vak. Het zijn onderwerpen die ook op de NVMT-heidag in juni aan de orde komen.

Beroepsprofiel fysiotherapeut het fundament

Het beroepsprofiel voor de fysiotherapeut is een fraai document geworden, waar ook vanuit de BI’s de nodige inbreng in is geweest. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe profiel was het vanaf het begin de bedoeling om ook als BI’s gelijktijdig de BI-beroepsprofielen in deze nieuwe opzet mee te laten lopen. Dus, in ons geval, gelijktijdig een update van het Beroepsprofiel manueel therapeut. Uiteindelijk is dat iets anders gelopen en is het beroepsprofiel van de fysiotherapeut nu gereed voor goedkeuring van de ALV.

Zoals gezegd is er inbreng vanuit de BI’s geweest en wordt er ook door de NVMT hard gewerkt om aansluitend op dit nieuwe profiel de beroepsprofielen van de gespecialiseerde fysiotherapeuten te updaten en aan te passen aan dat van de fysiotherapeut.

Eenheid

Qua opzet zal het beroepsprofiel van de manueel therapeut dus aansluiten op dat van de fysiotherapeut met daarin verwerkt het onderscheidende en kenmerkende van de manueel therapeut. Deze aanpak wordt door alle BI’s gedeeld en gezamenlijk werken we aan de uitvoering daarvan, uiteraard iedere BI binnen zijn eigen kaders. Naar verwachting zal het eindresultaat daardoor meer eenheid uitstralen door de eenduidige lay-out en waar mogelijk eenduidige terminologie. Daarmee draagt dit proces bij aan de eenheid in verscheidenheid. Het feit dat de BI’s binnen de Federatie Fysiotherapie Specialisten (FFS) intensief samenwerken, is hier zondermeer een belangrijke factor bij.

Wat komt er nog meer aan de orde in de ALV

Bert Mutsaers wordt voorgedragen als bestuurslid KNGF. En er worden voorstellen gedaan in het kader van de samenwerking KNGF-SKF. Los daarvan komt ongetwijfeld ook het afscheid van Kitty Bouten als bestuurslid KNGF aan de orde. Over de kandidatuur van Bert kunnen we kort zijn. Bert is een prima kandidaat. Binnen de NVMT is Bert ook niet onbekend en hij kwam regelmatig op de heidagen van het bestuur van de NVMT. We kennen hem als een prettige en gewaardeerde collega met een grote affiniteit met onderwijs. Kortom, een goede keuze naar mijn idee. Verkiezing van de één betekent afscheid nemen van een ander. In dit geval afscheid nemen van Kitty Bouten als bestuurder van het KNGF. Daar kom ik graag een volgende nieuwsbrief op terug.

Samenwerking KNGF-SKF

Het gezamenlijke proces rond de beroepsprofielen draagt ook bij aan de eenheid binnen de beroepsgroep. Iets waar de laatste maanden hard aan wordt gewerkt onder de noemer ‘samenwerking KNGF-SKF’. Dit onderwerp staat ook op de agenda van de ALV KNGF en ook deze voorstellen kan ik positief adviseren. Hoewel de voorstellen weliswaar nog slechts een eerste begin zijn van concretisering van de samenwerking, zijn het wel belangrijke eerste stappen die genomen moeten worden om uiteindelijk tot een definitieve samenwerking te komen. Als BI's worden we daar goed bij betrokken. Ook hier is het FFS-verband behulpzaam voor een goede samenwerking onderling als BI’s maar ook als BI’s met het KNGF. Op de website van het KNGF is veel informatie over dit onderwerp te vinden. Ook kun je bij de NVMT terecht met vragen via secretariaat@nvmt.nl.

Met hartelijke groet, 

Gerard van der Wees
Voorzitter

 

Eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Van taakdelegatie naar taakherschikking’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Hybride besturen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Verkiezingstijd'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

Lees verder