gerard-van-der-wees-1.jpg
28 september 2021

Van de Voorzitter – ‘Een boeiende maand’

De maand november is bijna voorbij. Daarmee ligt een boeiende maand achter ons, met verschillende onderwerpen die de aandacht trokken: het Jubileumdebat, de komende ALV KNGF én onze eigen ALV.

Het Jubileumdebat in het kader van het veertigjarig jubileum van de NVMT was een mijlpaal. Door Corona gaat alles net even anders dan hoe we het zouden doen in vroegere tijden. Gelukkig zijn de technische mogelijkheden tegenwoordig zodanig dat er toch van alles mogelijk blijkt om sprekers en publiek met elkaar in verbinding te brengen. Persoonlijk vond ik de opzet en de uitvoering fantastisch, met veel interactie en dynamiek. Op onze website kun je het debat terugkijken. 
Dank aan allen die voor en achter de schermen hun bijdrage hebben geleverd.  

Tijdens de ALV van het KNGF op 8 december nemen de leden van het KNGF een besluit over de samenwerking KNGF-SKF. Ik hoop op en verwacht een positief besluit. Daarmee zijn we als beroepsgroep weer een stap verder in de vorming van een eenheid. Een eenheid, waarin ook ruimte moet zijn voor de verscheidenheid die ons beroep karakteriseert en sterk maakt. Die ons, als beroepsvereniging van manueel therapeuten, de ruimte biedt ons verder te profileren en inhoudelijk te ontwikkelen. 

En tot slot was woensdag 24 november onze eigen online ALV. Aan het einde van de vergadering kon ik niet anders dan concluderen dat door de meer interactieve opzet vooral de leden - zoals bedoeld - aan het woord waren geweest. Aan de hand van een viertal stellingen die gekoppeld waren aan het jaarplan 2022 werd gediscussieerd over de maatschappelijke meerwaarde van manuele therapie, de kwaliteit van het vak en de therapeut en de afbakening van het vakgebied. In deze tijd is het steeds belangrijker om aan patiënten, verwijzers en andere stakeholders duidelijk te maken wat de kwaliteit en meerwaarde is van manuele therapie, waar we goed in zijn, maar ook waar onze grenzen liggen. Na een geanimeerde discussie werden het jaarplan en alle andere besluiten unaniem aangenomen.  

Dat houdt ook in dat Karel Opraus is benoemd tot bestuurslid en dat ik als voorzitter ben herbenoemd. Het is fijn dat we met Karel een goede opvolger hebben gevonden voor François Maissan. Ik wens Karel veel succes in deze nieuwe functie. François gaat ons na negen jaar als bestuurslid verlaten. Ook op deze plek wil ik François bedanken voor alles wat hij voor de NVMT heeft betekend op het vlak van de kwaliteit van de manuele therapie. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onder andere het domein en het beroepsprofiel, de beroepsnorm en manuele therapie bij kinderen. Dus alleszins terecht om François hiervoor zeer te bedanken! 

Gerard 

Voorzitter NVMT

ALV

Op 24 november is de algemene ledenvergadering gepland, waar het jaarplan gepresenteerd wordt. Ook dit is een belangrijk moment om met elkaar in gesprek te kunnen gaan en zoals het ernaar uitziet kan dit weer ‘live’, en met een livestream.

Ruimte voor dialoog kenmerkt zo’n ALV, op basis waarvan we vervolgens samen besluiten kunnen nemen. Het huidige jaarplan heeft de ondertitel ‘Ruimte maken voor beweging’. Dat gaat niet alleen over ons vak, maar ook de vereniging. En jullie als leden. De komende jaren zullen we die ruimte verder met elkaar invullen vanuit een gezonde verenigingsbasis, maar eigenlijk voor alle 5.000 manueel therapeuten in Nederland, want zij bepalen mede hoe ons vak zich in de toekomst zal ontwikkelen. En die weg zal er gelet op de toekomstnotities van de NZa (Passende zorg) en de Raad voor Regeringsbeleid (Houdbare Zorg) er wel eens anders uit gaan zien dan we nu gewend zijn.

Zolang we weten wat we waard zijn is ook manuele therapie passende en houdbare zorg.

Stilzitten is dan geen optie, aan de slag, want de tijd dringt.

Gerard van der Wees

Eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Hybride besturen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Van taakdelegatie naar taakherschikking’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Verkiezingstijd'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Kwaliteit aan de basis'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘In vrijheid keuzes maken’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Af en toe een beetje vitamine R kan geen kwaad’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Goede kanten én risico’s’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Krak’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@971e740f

Van de Voorzitter – Samenwerking werpt vruchten af

Lees verder