gerard-van-der-wees-18-12-2017-2.jpg
29 oktober 2021

Van de Voorzitter – Samenwerking werpt vruchten af

Zoals bekend wordt er hard gewerkt aan een samenwerking tussen het KNGF en SKF. Dat proces is alom bekend, naar ik aanneem. Maar ook op andere vlakken neemt de samenwerking binnen de fysiotherapie toe. Zo is bijvoorbeeld afgelopen juni het vernieuwde Beroepsprofiel (BP) voor de algemene fysiotherapeut vastgesteld door de ALV van het KNGF. Nu het beroepsprofiel voor de algemene fysiotherapeut klaar is, is het tijd om ook de beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI) te updaten.

En dit gebeurt in één keer: alle beroepsprofielen van alle BI’s worden tegelijkertijd van een update voorzien. Zowel in opzet als in middelen (geld) werken KNGF en BI’s hierin samen. In de aanloop naar dit project is hard gewerkt om een plan op te stellen om dit project uit te voeren én financieel haalbaar te maken. Ik vind het waardevol dat het gelukt is om al deze partijen zich gezamenlijk achter dit project te laten scharen.

Natuurlijk zitten er ook uitdagingen aan het project: er is nadrukkelijk uitgesproken om in de updates van de beroepsprofielen ook uitspraken te doen over overlappende domeinen. We kennen allemaal de discussies wel: wanneer is een patiënt bijvoorbeeld geïndiceerd voor manuele therapie? Of voor sport- of kinderfysiotherapie?

Mijn ervaring is dat het op de ‘werkvloer’, dus in de praktijken, meestal wel lukt om hier goed mee om te gaan. De kunst is nu om dat op een goede manier in de beroepsprofielen te verwoorden zodat het ook voor stakeholders duidelijk wordt wanneer welke fysiotherapeut ingezet kan worden. Het principe ‘one size fits all’ is echt achterhaald. Het gaat er nu om de uitgangspunten van ‘De juiste zorg op de juiste plek door de juiste therapeut’ recht te doen. Dit project zal ons daarbij gaan helpen. Daar wordt onze beroepsgroep, en dus ook de manuele therapie, beter van.