gerard-van-der-wees-1.jpg
28 september 2021

Van de Voorzitter – ‘Krak’

‘Krak’ deed het tijdens de afgelopen heidag van bestuur, kaderleden en externe partijen. Kritische discussies over het vak, de huidige ontwikkelingen en hoe dat te vertalen naar de toekomst zijn een vast element van de heidag. Dat houdt ons scherp maar vormt ook de noodzakelijke teamgeest in het bestuur, met de kaderleden en anderen.

Waarom die ‘krak?

Dat is het keerpunt in de ontwikkeling van de vereniging, de kijk op het vak en ons prachtige specialisme. Die ‘krak’ staat voor een ‘keerpunt’. En dat is goed.

Regio-ambassadeurs en Young Professionals hebben de heidag georganiseerd en zullen de uitkomsten ervan inbrengen in het concept jaarplan. Het is nieuwe denkkracht, een nieuwe kijk op zaken en ontwikkelingen die de NVMT verder zal brengen. Dat is de basis van een gezonde vereniging.

Design Thinking was de aanpak en die heeft ons gebracht tot acht innovatieve ideeën en voorstellen. Een aantal daarvan hebben kans om opgenomen te worden in het jaarplan 2022 en verder…
Eén van de ideeën ging over de hardnekkige beeldvorming over manuele therapie aan de orde (‘de kraker’) en is het tijd om die beeldvorming aan te passen want ons vak is echt meer dan alleen die alom bekende vaardigheid. Alleen wij kunnen dat beeld bijstellen was de nuchtere conclusie. En dat is nodig.

ALV

Op 24 november is de algemene ledenvergadering gepland, waar het jaarplan gepresenteerd wordt. Ook dit is een belangrijk moment om met elkaar in gesprek te kunnen gaan en zoals het ernaar uitziet kan dit weer ‘live’, en met een livestream.

Ruimte voor dialoog kenmerkt zo’n ALV, op basis waarvan we vervolgens samen besluiten kunnen nemen. Het huidige jaarplan heeft de ondertitel ‘Ruimte maken voor beweging’. Dat gaat niet alleen over ons vak, maar ook de vereniging. En jullie als leden. De komende jaren zullen we die ruimte verder met elkaar invullen vanuit een gezonde verenigingsbasis, maar eigenlijk voor alle 5.000 manueel therapeuten in Nederland, want zij bepalen mede hoe ons vak zich in de toekomst zal ontwikkelen. En die weg zal er gelet op de toekomstnotities van de NZa (Passende zorg) en de Raad voor Regeringsbeleid (Houdbare Zorg) er wel eens anders uit gaan zien dan we nu gewend zijn.

Zolang we weten wat we waard zijn is ook manuele therapie passende en houdbare zorg.

Stilzitten is dan geen optie, aan de slag, want de tijd dringt.

Gerard van der Wees

Eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Hybride besturen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Van taakdelegatie naar taakherschikking’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Verkiezingstijd'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Kwaliteit aan de basis'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘In vrijheid keuzes maken’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Af en toe een beetje vitamine R kan geen kwaad’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Goede kanten én risico’s’

Lees verder