gerard-van-der-wees-1.jpg
23 maart 2022

'De mastereis: liever zorgvuldig dan te grote stappen'

In deze blog blijf ik heel dicht bij de actuele ontwikkelingen binnen de NVMT en de manuele therapie, namelijk bij de discussie rond de mastereis.

In februari heeft er een raadpleging plaatsgevonden onder alle manueel therapeuten. Het is inmiddels bekend, maar ik wil het toch nog een keer noemen, dat het bestuur nadrukkelijk álle manueel therapeuten wilde betrekken bij deze raadpleging. Ook omdat de ALV van november 2021 dat adviseerde. Toen kwam de suggestie om de actie zo breed mogelijk uit te zetten. Dat hebben we gedaan en we kregen een naar mijn idee hele mooie respons van meer dan 40%.

Uitkomst raadpleging
Vóór de ALV kondigden we aan dat het bestuur vooral van leden wil weten hoe de uitkomst van de raadpleging geduid kan worden. Deze uitkomst komt er grofweg op neer dat zo’n twee derde van de respondenten kiest voor een uitsterfconstructie. Ook bij de master-respondenten kiest afgerond 40% voor deze constructie. Niet alleen de niet-masters kiezen daarmee voor de uitsterfconstructie, ook een substantieel deel van de master-opgeleide collega’s doet dat. Dit beeld werd tijdens de ALV ruimschoots bevestigd.

Wie beslist?
En dan de besluitvorming. Besluitvorming is gebonden aan regels, regels die we met elkaar hebben afgesproken en die zijn vastgelegd in statuten en reglementen. En die betrekking hebben op dit onderwerp. Van de ruim 4.000 geregistreerde manueel therapeuten zijn er op dit moment ongeveer 1.600 lid van de NVMT. Deze leden beslissen voor de hele beroepsgroep. Voor een belangrijk agendapunt klinkt dat misschien onredelijk. Maar het is wel de manier waarop we het met elkaar georganiseerd hebben. Freeriders, manueel therapeuten die geen lid zijn van de NVMT, zullen zich dan moeten schikken naar de besluiten van de leden van de NVMT. Dat geldt voor elk besluit, dus ook voor een eventueel besluit over de mastereis.

Ik kom hierop, omdat het een vraag was op de ALV van 21 april. En ik vind het een terechte vraag om te overwegen om ook freeriders bij de besluitvorming te betrekken. Maar aan de andere kant: het staat iedereen vrij om zich aan te sluiten bij de NVMT, of dat juist niet te doen. Die laatste keuze heeft consequenties. Want een eventueel besluit in dit dossier is voorbehouden aan de leden.

De volgende stap

Na de raadpleging en ALV hebben we goede input voor een volgende stap in het proces: het bestuur zal een standpunt formuleren over het onderwerp. Wat we daarvoor eerst nog wel moeten doen is de situatie goed in kaart brengen. Welke consequenties zijn er als er voorgesteld wordt om vast te houden aan de mastereis? Wat is het gevolg als we voorstellen om te kiezen voor een uitsterfconstructie? Consequenties zijn er in beide gevallen, dat is helder. Sommige hebben we al in beeld, mogelijk zien we nog iets over het hoofd. Voor onszelf en voor leden. Daarom de voorbereiding, als lid van de NVMT moet je een goede afweging kunnen maken.

Het lijkt makkelijk om op basis van de raadpleging en de ALV nu al een keuze te maken. Misschien maken we het onszelf nu wel te ingewikkeld. Dat kan ook. Maar liever zijn we zorgvuldig en daardoor iets langzamer, dan dat we na grote stappen achteraf spijt krijgen.

Extra ALV

Natuurlijk laten we het weten als we verder zijn. Dan zullen we met een datumvoorstel komen voor een extra ALV over het standpunt. Dat zal uiterlijk september of begin oktober dit jaar zijn.

Gerard van der Wees
Voorzitter NVMT

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Nieuwe uitdagingen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘(Zelf)vertrouwen in onze deskundigheid’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

'Van piketpaal naar op alle niveaus samenwerken: óók voor de beroepsprofielen.'

Lees verder