gerard-van-der-wees-1.jpg
26 januari 2022

Van de Voorzitter – ‘Nieuwe uitdagingen’

Het jaar gaat voor ons met nieuwe uitdagingen van start. Zo vind je binnenkort de uitnodiging voor de raadpleging over de herregistratie-eis in je mailbox. Elders in onze nieuwsbrief lees je er meer over. Een belangrijk onderwerp, ik verwijs je er graag naar in verband met het grote belang ervan.

Ook een onderwerp dat komend jaar onder de aandacht komt is de ontwikkeling rond de Extended Scope. Zoals bekend is er al geruime tijd gewerkt aan een goede basis voor deze innovatieve ontwikkeling. De NVMT en NVFS hebben hiertoe een aparte vereniging opgericht: de Nederlandse Vereniging voor Extended Scope Specialisten (NVES).

In het werkveld zien we al veel ontwikkelingen op dit gebied. Op diverse plekken in Nederland zijn samenwerkingsinitiatieven van de grond gekomen waar de nieuwe functie van Extended Scope Specialist een plek krijgt in de samenwerking met huisartsen en/of medisch specialisten. Zij zien en ervaren onder meer de meerwaarde van deze functie als kwalitatieve ondersteuning in diagnostiek en casemanagement en reductie van werkdruk. Het wetenschappelijk onderzoek, dat in opdracht van de NVMT en NVFS wordt uitgevoerd door de VU, over de positie en de functie van de Extended Scope Specialist is bijna klaar en geeft inzage in de eerste ervaringen en voorwaarden hoe de functie kan worden geïmplementeerd. Ook verzekeraars tonen steeds meer belangstelling voor bijvoorbeeld het verminderen van werkdruk bij de huisartsen en de uitgangspunten vanuit De Juiste Zorg Op De Juiste Plek (door de juiste therapeut).

Beroepsprofiel 2.0 Extended Scope Specialist

Recent is het Beroepsprofiel 2.0 voor de Extended Scope Specialist vastgesteld. Dit beroepsprofiel vormt de basis waarop deze professional opgeleid zal moeten zijn en waarop deze specialist kan gaan werken in de eerste of tweedelijns gezondheidszorg. Huisartsen en medisch specialisten die betrokken zijn geweest bij het opstellen van het beroepsprofiel benadrukken de waarde van een gedegen en duidelijk opleidingsniveau, zodat zij vanuit vertrouwen in de samenwerking taken kunnen delen (taakdelegatie en taakherschikking). Want als één ding zeker is, is het wel dat deze rol niet is weggelegd voor elke fysiotherapeut. Het vraagt om specifieke competenties en kennisniveau. Op zich logisch en in principe voor iedereen die zich wil scholen en ontwikkelen ook bereikbaar. Maar het opleidingsniveau is wel een voorwaarde om deze rol goed in te vullen. Naast andere voorwaarden, vanzelfsprekend.

Niet alleen heeft de NVES vanaf 2017 de ontwikkeling van extended scope op gang gebracht, ook is ze een beroepsvereniging van Extended Scope Specialisten en de beheerder van een kwaliteitsregister en het beroepsprofiel, zodat positie en kwaliteit zijn geborgd.

Extended Scope wordt binnenkort besproken in een bijeenkomst met verzekeraars, opleiders, KNGF, professionals en andere stakeholders. Ook zal het Beroepsprofiel 2.0 Extended Scope Specialist  worden aangeboden aan verschillende stakeholders. Deze bijeenkomst wordt gestreamd zodat iedereen die meer wil weten over Extended Scope er (online) bij kan zijn. Dus heb je interesse: zet 16 maart van 19.00 – 21.00 alvast in je agenda. De link vind je in de nieuwsbrief van februari.

Gerard van der Wees, voorzitter NVMT en NVES