gerard-van-der-wees-1.jpg
28 juni 2022

De oogst van een mooi seizoen vol positieve ontwikkelingen

Het is alweer eind juni 2022 en een heel NVMT-seizoen ligt achter ons. Een seizoen vol ontwikkelingen, initiatieven en samenwerken. Daarom in mijn blog: een overzicht van de oogst.

Eén ontwikkeling was de discussie rond de mastereis als herregistratie-eis. We hebben er al veel over gesproken. Binnenkort deelt het bestuur een voorstel voor de (online én fysieke) ALV op 12 september. Het woord is dan aan de leden: er kan een besluit worden genomen.

Maar er zijn natuurlijk nog meer belangrijke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de update van de Beroepsnorm Cervicale Wervelkolom. Een belangrijk document waarmee we laten zien op welke manier manuele therapie veilig toegepast kan worden. Een ‘must’ voor elke manueel therapeut. Tijdens de vakinhoudelijke avonden, voor het najaar staan er weer twee in de planning, geven we meer bekendheid aan de inhoud. Ik kan je de vakinhoudelijke avonden van harte aanbevelen. Want het is ook een moment waarop we elkaar spreken. De avonden dragen bij aan onderling contact: ontzettend belangrijk en de kern van onze vereniging. Een vereniging zijn we samen.

We hadden veel aandacht voor de samenwerking met het KNGF en andere BI’s. Samen werken we aan de update van het huidige beroepsprofiel van de manueel therapeut en alle verbijzonderde fysiotherapeuten. We willen de beroepsprofielen gezamenlijk en tegelijk aanpassen aan de huidige stand van zaken in de verschillende aandachtsgebieden. Mét aandacht voor de grensgebieden van de verschillende domeinen binnen de fysiotherapie. Tijdens een gezamenlijke dag spraken alle BI-voorzitters er met elkaar over. Het leverde boeiende discussies en tal van goede gesprekken op. Met als uitkomst: de verschillende verbijzonderingen hebben meer met elkaar gemeen dan dat ze van elkaar verschillen. De dag toonde aan hoezeer alle BI’s op samenwerking gericht zijn en hoe we elkaar weten te vinden: ook op verschillende andere terreinen. Dat samenwerken geldt overigens ook voor het KNGF, daar trekken we goed mee op. Met regelmatig overleg tussen alle betrokkenen, via korte lijntjes. Dat dit goed is voor de samenwerking zal iedereen duidelijk zijn. Ik zie dat als een heel groot winstpunt van dit seizoen, vooral als je het vergelijkt met voorgaande jaren.

En dan waren er de heidagen. Bestuur, regioambassadeurs en Young Professionals deelden hun kennis en inzichten over ontwikkelingen in de zorg. Hoe kunnen we die ontwikkelingen - bijvoorbeeld passende zorg - koppelen aan de toekomst en toegevoegde waarde van de manuele therapie? Want, hoe je het ook wendt of keert, de toekomst gaat over passende zorg. Over kritisch kijken naar de positie van de manuele therapie, het uitvoeren, hoe vaak, hoe nodig enzovoort.

Extended scope mag hier ten slotte zeker niet ontbreken. Het initiatief van de NVMT en NVFS krijgt meer en meer een plaats in het zorglandschap. Extended scope draagt bij aan passende zorg. Net zoals het nieuwe beroepsprofiel. Tegelijkertijd biedt het carrièreperspectief voor manueel therapeuten. Twee belangrijke winstpunten!

En nu komt de vakantieperiode er voor veel mensen aan. Ik wens je alvast een hele fijne vakantie. In september gaan we hopelijk weer uitgerust verder. Dan spreek ik je graag op de ALV van 12 september en, natuurlijk, het NVMT-symposium op 17 september. Tijdens hét ontmoetingspunt voor veel collega’s. Want die vereniging zijn we samen. Ook tijdens het komende seizoen.

Gerard

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Nieuwe uitdagingen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘(Zelf)vertrouwen in onze deskundigheid’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

'Van piketpaal naar op alle niveaus samenwerken: óók voor de beroepsprofielen.'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

'De mastereis: liever zorgvuldig dan te grote stappen'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Ruimte maken voor passende zorg. Wie denkt er mee?

Lees verder