gerard-van-der-wees-1.jpg
23 maart 2022

'Van piketpaal naar op alle niveaus samenwerken: óók voor de beroepsprofielen.'

Van de Voorzitter

Misschien weet je het, mogelijk ook niet. Op dit moment werken alle BI’s hard aan nieuwe beroepsprofielen voor de verschillende verbijzonderingen. Een exercitie die veel werk vraagt van veel betrokken mensen. Reken maar uit: 13 BI’s organiseren een schrijfgroep die bestaat uit pakweg 4 tot 5 collega’s. Zo’n schrijfgroep wordt vervolgens begeleid door een bestuurslid. En daarna volgen klankbordgroepen en focusgroepen met ook weer twee mensen per BI. Uiteindelijk werken zomaar een paar honderd collega’s aan de profielen. Een groot project, dat is duidelijk. 

Maar het is ook een project waarmee we als beroepsgroep veel kunnen bereiken. Waar in het verleden de verschillende beroepsprofielen vaak de verschillen tussen de verbijzonderingen tot uiting brachten, willen we in dit project ook overlap laten zien. Helder maken hoe we praktisch kunnen omgaan met verschillen en overeenkomsten. En daar ligt meteen onze bestuurlijke uitdaging: worden er piketpaaltjes geslagen of bruggen gebouwd?

We werken al samen: multidisciplinair, interprofessioneel, transmuraal, intersectoraal enzovoort. In de kern komt het erop neer, dat professionals elkaar opzoeken om gezamenlijk iets tot stand te brengen om de zorg voor patiënten beter in te richten. Het gaat dan om het zorgpad, of bijvoorbeeld de behandeling van een patiënt. De basis voor die samenwerking ligt in de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals, voor de patiënt. Het gaat om de patiënt en dat zijn niet alleen mooie woorden.

Om ons heen zien we talrijke initiatieven waarbij mensen elkaar weten te vinden. Initiatieven die op de werkvloer ontstaan en dat vind ik fantastisch. Gedreven professionals vinden elkaar. Kennis en kunde worden herkend en erkend. Dat is iets om te koesteren.

En dan terug naar de beroepsprofielen: hoe mooi zou het zijn als we elkaar daar ook op bestuurlijk niveau weten te vinden? Dat samenwerking ook daar leidt tot mooie resultaten? Dat de beroepsprofielen zo worden opgesteld dat ze leiden tot praktische oplossingen voor het werken in overlappende gebieden. Waar piketpaaltjes plaats maken voor een gezamenlijke aanpak en gezamenlijke routes ontstaan doordat schotten wegvallen. Ook voor de patiënt, want daar doen we het voor. Ik volg het traject rond de beroepsprofielen met meer dan gemiddelde belangstelling. Het is een kans voor ons, voor onze beroepsgroep. Een kans om te laten zien waar onze kracht ligt, over de domeinen heen. Op de werkvloer gebeurt het al!

Gerard

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Nieuwe uitdagingen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘(Zelf)vertrouwen in onze deskundigheid’

Lees verder