gerard-van-der-wees-1.jpg
24 mei 2022

Ruimte maken voor passende zorg. Wie denkt er mee?

Een bericht van het Zorginstituut Nederland (ZINL) was deze week volop in de aandacht. Kort en bondig was de boodschap: ‘Om ook de zorg van morgen te kunnen betalen, moeten we nu iets veranderen. Het ZINL werkt aan een kader Passende zorg en zal daar samen met zorgverleners en patiënten over in gesprek gaan.’

Wat betekent de boodschap van ZINL voor de manuele therapie en hoe anticiperen we? In de toelichting lees ik aanknopingspunten: ‘Passende zorg stelt de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen voorop. Het doel is dat zorg bijdraagt aan een verbetering van functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld doordat mensen beter kunnen omgaan met een klacht of ondersteuning krijgen bij zelfmanagement’.

Nou, denk ik dan. Daar kan onze ervaring, kennis en kunde zeker aan bijdragen. Maar hoe? Hoe gaan we van beleid naar praktijk? Kunnen manueel therapeuten ook bijdragen aan preventieve interventie en hoe zou dat eruit zien? Hoe kunnen we als Masters Manuele Therapie het verschil maken? Hoe kunnen we onze kennis inzetten voor het voorkomen van de noodzaak tot behandelen? Manueel therapeuten maken ruimte voor beweging. Hoe verstaat zich dat tot het maken van ruimte voor passende zorg?

De moderne manueel therapeut heeft de kennis. Kan inter- en multidisciplinair samenwerken. Is innovatief. De ingrediënten zijn aanwezig om een goede en belangrijke rol in te nemen en zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Daarvoor moeten we misschien vaker uit de behandelkamer komen, meer de wijk in. Zichtbaar aanwezig zijn in welzijnsprojecten in de omgeving van de praktijk. Én er hoort een passend verdienmodel bij. Het vasthouden aan de huidige manier van werken met ‘zitting x tarief’ zal eens zijn langste tijd gehad hebben. Manuele therapie kan een integraal product worden met een integrale kostprijs. Van waaruit ook andere activiteiten, zoals overleg en preventie, kunnen worden gefinancierd.

Voor deelname aan en participeren in deze nieuwe ontwikkelingen is lef nodig. Wij, bestuur en leden/manueel therapeuten, zullen daarom het lef moeten hebben om vooruit te denken. Met alternatieven en door te laten zien dat het anders kan. In lijn met de ambities van passende zorg.

De discussie rond passende zorg kan ons helpen om nog eens kritisch te kijken naar ons eigen specialisme. Manuele therapie is meer, veel meer, dan die ene interventie op een segment van de wervelkolom. Laten we met elkaar in gesprek gaan. De antwoorden uitwerken en praktische handvatten maken. Daar is alle gelegenheid toe! Tijdens de vakinhoudelijke avonden, opleidingen, het NVMT-Congres op 17 september en niet te vergeten: tijdens de ALV.

Wie denkt er mee?

Gerard

Leer meer over 'Passende zorg' op de website van het ZorgInstuut Nederland.

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Nieuwe uitdagingen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘(Zelf)vertrouwen in onze deskundigheid’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

'Van piketpaal naar op alle niveaus samenwerken: óók voor de beroepsprofielen.'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

'De mastereis: liever zorgvuldig dan te grote stappen'

Lees verder