gerard-van-der-wees-1.jpg
28 juni 2022

Onze kennis op een andere manier inzetten!

In deze tijd van het jaar zijn veel collega’s volop bezig met de contracten met zorgverzekeraars. De steeds voortdurende tariefdiscussie is daarbij vaak een heikel punt.

Al jaren worden tarieven aangeboden onder de kostprijs. En toch wordt er ook al jaren ‘getekend bij het kruisje’. Dat stimuleert de zorgverzekeraar niet om iets aan het tarief te doen ten gunste van de fysiotherapeut. En zo blijft alles zoals het was en krijg je wat je hebt: een te laag tarief. Maar, ligt de oplossing alleen in een hoger tarief? Misschien moet de knop juist om bij onze beroepsgroep. Moeten we innoveren of zijn er andere verdienmodellen. Kunnen we onze kennis als manueel therapeut ook op een andere manier inzetten.

Want de vraag is, hoelang gaat de huidige neerwaartse spiraal door en wat kunnen we doen? Wanneer keert de wal het schip? Ontstaat er een soort van natuurlijke selectie doordat innovatieve praktijken overleven? Of overleven juist alleen de solisten? Mogelijk overleven beide voorbeelden. De groep ertussenin krijgt het heel moeilijk: met een toenemende uitstroom van jonge loondienst-collega’s die niet kunnen rekenen op een normaal hbo- of master-salaris.

Naar mijn idee is de huidige bekostiging van prijs per zitting op de middellange termijn niet houdbaar en moeten we op zoek naar andere manieren van bekostiging. Dat vraagt ook om een andere benadering van ons beroep. We zullen anders moeten gaan denken: los van de huidige werkwijze moeten zoeken naar nieuwe wegen. Als ik kijk naar de ontwikkelingen in de zorg, dan verwacht ik de komende jaren veel verandering. Veranderingen die ook onze specialisatie raken. Laten we kijken naar innovatie, inzetten op cultuurverandering. Kijken naar mogelijkheden waar ook andere stakeholders positief tegenover staan. Een mooi initiatief is bijvoorbeeld het Congres Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november. Het is niet eenvoudig, maar verandering is wel noodzaak en een uitdaging voor alle fysiotherapeuten, manueel therapeuten en de NVMT.

Het juiste echte antwoord op alle vragen heb ik nu ook niet, de antwoorden moeten we als beroepsgroep gaan vinden. Ons eigen beleid voor 2023 is erop gericht om onze kennis innovatief in te zetten. Ook de NVMT zal een slag maken, als voorloper op bovenstaande discussie. In ons Jaarplan 2023 doen we daar voorstellen voor met drie projecten waarmee we de beeldvorming rond de manuele therapie en de innovatie binnen ons vakgebied willen stimuleren: het merk Manuele Therapie, Vliegwiel en Kennislab. De eerste gedachten formuleerden we tijdens de heidagen. In het Jaarplan gaan we een stap verder en tijdens de ALV gaan we daarover graag in gesprek met leden. Ons doel: de manueel therapeut ook in 2023 op het gebied van innovatie op weg te helpen.

Gerard
Voorzitter NVMT

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘Nieuwe uitdagingen’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Van de Voorzitter – ‘(Zelf)vertrouwen in onze deskundigheid’

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

'Van piketpaal naar op alle niveaus samenwerken: óók voor de beroepsprofielen.'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

'De mastereis: liever zorgvuldig dan te grote stappen'

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Ruimte maken voor passende zorg. Wie denkt er mee?

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

De oogst van een mooi seizoen vol positieve ontwikkelingen

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

Nu eropuit en straks goed van start

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@7b3a77f

De eerste blog na de vakantie en wat gebeurde er al veel

Lees verder