Word lid van de NVMT

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is al 40 jaar dé beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland. Bijna 2.000 leden profiteren van de voordelen van het lidmaatschap: kennis, belangenbehartiging en producten en diensten.

We maken producten, diensten en advies op maat voor je praktijkvoering, speciaal voor leden. Leden van de NVMT krijgen korting op bijscholing en nascholing. En dan zijn er nog onze richtlijnen, factsheets, hét jaarlijkse congres, vakinhoudelijke avonden en wetenschappelijke artikelen. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden.

De NVMT is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de International Federation of Orthopedic Physical Therapists (IFOMPT), de World Physical Therapy (WPT) en de World Health Organisation (WHO).

Overige NVMT-lidmaatschappen

Buitengewoon lid € 27,50
Belangstellend lid € 195,00
Lidmaatschap organisatie (rechtspersoon) € 328,00
Meld je hier direct aan voor een van deze lidmaatschappen. 

Laten we krachten bundelen

Het lidmaatschap van de NVMT gaat altijd vergezeld van een KNGF-lidmaatschap. Het KNGF is er voor alle fysiotherapeuten.