Beroepsnorm hoog cervicale manipulaties

In de ALV november 2013 is de beroepsnorm over hoog cervicale manipulaties (kraken hoog in de nek) aangenomen. Hiermee komt het preadvies van juli 2013 met betrekking tot de beroepsnorm te vervallen.

Voorlichtingsfilm over manuele therapie bij nekklachten

Wat houdt de beroepsnorm in?

De beroepsnorm houdt in dat bij het onderzoeken en behandelen van nek- en/of hoofdpijnklachten een aantal voorzorgsmaatregelen wordt genomen, waardoor de kans op eventuele bij- en nawerkingen voor de cliënt wordt geminimaliseerd: 

  1. In de anamnese worden alle bekende risicofactoren nagevraagd, zoals aangegeven in het IFOMPT Framework* en zal daarnaar worden gehandeld. 

  2. In onderzoeken zullen de meest betrouwbare en valide premanipulatieve testen worden toegepast om mogelijke ernstige bij- en nawerkingen uit te sluiten (conform IFOMPT Framework*). 

  3. De cliënt wordt volledig geïnformeerd, ook over de uiterst kleine kans op zeer ernstige bij- en nawerkingen, en de cliënt ondertekent een toestemmingsformulier (informed consent). 

* International Framework for Examination of the Cervical Region for potential of Cervical Arterial Dysfunction prior to Orthopaedic Manual Therapy Intervention

Aanscherping

Een onderzoekscommissie is ingesteld om deze beroepsnorm nader te ontwikkelen en advies te geven tot aanscherping van de beroepsnorm dan wel tot het doen van onderzoek. De commissie heeft tot taak de beroepsnorm aan te scherpen op basis van (nieuw) wetenschappelijk bewijs, gerapporteerde casuïstiek en calamiteiten, noodzakelijke klinische expertise.

IFOMPT Framework 2012 (PDF - 813kB)

Trefwoorden: