Wetenschappelijk fonds

De NVMT streeft er naar om het vakgebied maximaal te ondersteunen in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daartoe heeft het bestuur van de NVMT met ingang van 2017 een wetenschappelijk fonds in het leven geroepen dat jaarlijks manueel therapeutische onderzoeken ondersteunt.

Stimuleren vakgebied

Het wetenschappelijk fonds sluit aan bij de missie van de NVMT om de positie van haar leden te versterken door kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren, te borgen en daarbij gebruik te maken van wetenschappelijke ontwikkelingen. In de jaren 2017 en 2018 is het mogelijk om projecten in te dienen voor honorering binnen het wetenschappelijk fonds. Na deze twee jaar zal het project geëvalueerd worden. Het bestuur van de NVMT vindt het belangrijk onderzoek naar o.a. de werkingsmechanismen, de effectiviteit en meerwaarde van manuele therapie en innovatieve projecten te stimuleren. Dergelijk onderzoek wordt vaak niet door andere subsidieverstrekkers gehonoreerd.

Wetenschappelijke Commissie

Beoordeling van de projectvoorstellen vindt plaats door de NVMT wetenschappelijke commissie bestaande uit:

  • Prof. dr. Michel Coppieters (voorzitter)
  • Dr. Lennard Voogt (vicevoorzitter)
  • Prof. dr. Rob de Bie
  • Dr. Bart Staal
  • Dr. Ilse Swinkels

Naast de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen volgt de wetenschappelijke commissie wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de manuele therapie en heeft de commissie een adviserende rol aan het bestuur van de NVMT. Daarnaast is de commissie binnen de verenging aanspreekpunt voor de wetenschappelijke aspecten van de manuele therapie.

Herhaling bottom-up call 2018

Voor de bottom-up subsidie zijn voor de ronde 2018 onvoldoende aanvragen ingediend. Daarom heeft het bestuur van de NVMT besloten de call voor bottom-up aanvragen te herhalen.
Het onderwerp voor bottom-up onderzoek kan door de aanvrager naar eigen inzicht vastgesteld worden. Hiervoor kunnen onderzoeksvoorstellen tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per voorstel ingediend worden.
Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, lectoren en gepromoveerde onderzoekers/docenten verbonden aan Nederlandse universiteit, hogeschool of een Nederlandse opleiding manuele therapie (welke recht geeft op opname in het CKR manuele therapie). Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt u geadviseerd met uw project aansluiting te zoeken bij de hierboven genoemde instellingen. Heeft u geen contacten binnen deze instellingen? Neemt u dan contact op met de NVMT en we zullen kijken of wij u kunnen ondersteunen bij het vinden van een geschikte onderzoekspartner.

Aanvragen dienen uiterlijk 16 september ontvangen te zijn door het secretariaat (secretariaat@nvmt.nl). U ontvangt binnen 1 week na het indienen een ontvangstbevestiging.

De herhaalde call voor 2018, het aanvraagformulier en het reglement treft u hieronder aan.

Subsidievoorwaarden 2018 (PDF - 170kB)

Trefwoorden:

Bestuurslid portefeuille kwaliteit en innovatie

Nathan Hutting
Nathan Hutting, hutting@nvmt.nl