Zoekresultaten

03 juli 2021

Commissies en werkgroepen

In de NVMT zijn een aantal commissies en werkgroepen actief.

Lees verder

03 juli 2021

Word lid!

Word lid en profiteer van de voordelen van het lidmaatschap.

Lees verder

01 juli 2021

Van de Voorzitter – ‘In vrijheid keuzes maken’

Op het moment van schrijven beleven we versoepeling van de coronamaatregelen. Onze vrijheid neemt toe. Onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met hygiëne en met het volgen van de maatregelen om besmettingen te voorkomen blijft hetzelfde.

Lees verder

01 juli 2021

Van de Voorzitter – ‘Af en toe een beetje vitamine R kan geen kwaad’

Het is zomer in Nederland. Het weer is redelijk. Er zijn overstromingen met een enorme schade en dito hoeveelheid leed in Nederland en bij de buurlanden. Peter R. de Vries is net overleden na een aanslag. Zaken die verschrikkelijk zijn om mee te maken. Als je er ook maar even bij stilstaat, word je er stil van. Dan zijn er geen woorden die kunnen omschrijven wat dit allemaal teweegbrengt bij de direct betrokkenen.

Lees verder

17 juni 2021

Disclaimer

De NVMT besteedt constante aandacht aan de informatie die wij op de websites en in onze nieuwsbrieven plaatsen.

Lees verder

14 juni 2021

Informatie over verkorte of versnelde masters Manuele therapie

Vanaf 1 januari 2025 geldt dat manueel therapeuten om nieuw te registreren in het bezit moeten zijn van een masterdiploma, relevant voor het musculoskeletale domein. De NVMT heeft om informatie gevraagd over de verkorte of versnelde masteropleidingen manuele therapie Nederland.

Lees verder

27 mei 2021

NVMT-webinar "Patiënten met pijn''

Tijdens het NVMT-webinar op 10 juni gaan Roland Reezigt en dr. Bart van Wijck dieper in op het onderwerp pijn. Roland Reezigt (manueel therapeut, docent, promovendus) gaat in op de toegepaste fysiologie van pijn en hoe deze te differentiëren binnen de dagelijkse praktijk. Ook vertelt hij welke implicaties dit heeft voor het manueel therapeutisch handelen. Dr. Bart van Wijck (anesthesioloog, pijnspecialist) gaat in op de rol van de anesthesioloog bij patiënten met pijn, welke diagnostiek zij toepassen en welke interventiemogelijkheden er binnen de pijnanesthesiologie zijn en vertelt daarnaast wat er mogelijk is binnen multidisciplinaire samenwerking. Het webinar wordt afgesloten met een ‘aftertalk’. NVMT-regioadviseurs Tom Wijnands en Martine Verwoerd praten mee. De host van het webinar is Melvin Bos. Het webinar is gratis voor leden van de NVMT.

Lees verder

22 mei 2021

Registers Manuele therapie

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (Kwaliteitshuis) en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Lees verder

23 april 2021

Van de Voorzitter – ‘Kwaliteit aan de basis'

De NVMT staat voor kwaliteit van de manuele therapie, geborgd in het beroepsprofiel manuele therapie en de domeinbeschrijving. Daarmee is voor collega-fysiotherapeuten, stakeholders en patiënten duidelijk waar zij op mogen rekenen. Zicht op kwaliteit is de laatste jaren een steeds belangrijker thema voor zorgverzekeraars en in de samenwerking op lokaal en/of regionaal niveau. Op de komende ALV van het KNGF staat beroepsprofiel van de fysiotherapeut op de agenda. Naast alle positieve ontwikkelingen rond de samenwerking KNGF-SKF worden zo stappen gezet naar meer eenduidigheid. Ook hier ligt het accent op kwaliteit en diversiteit van het vak. Het zijn onderwerpen die ook op de NVMT-heidag in juni aan de orde komen.

Lees verder

23 april 2021

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

De afgelopen maanden is er op het gebied van samenwerking veel gebeurd. Zoals jullie weten is het KNGF in gesprek met SKF om tot een vorm van samenwerking te komen als het gaat om praktijkregisters en individuele registers. BI’s zijn daarover op meerdere momenten geïnformeerd. Ook was er voor leden de mogelijkheid om kennis te nemen van de gedachten en ideeën die bij de betrokken partijen leven rond dit thema. Het is een interessante ontwikkeling waar we als NVMT positief over zijn. En waar we ook veel perspectief in zien. Tegelijkertijd brengt het ook vragen met zich mee.

Lees verder