Zoekresultaten

23 april 2021

‘De manuele therapie is echt mijn hobby!’

Francois Maissan neemt na negen jaar afscheid als bestuurslid van de NVMT. In november draagt hij het stokje over aan een opvolger. Hoe kijkt Francois terug op de afgelopen jaren? Waar is hij tevreden over? En wat wordt de eerste grote taak van zijn opvolger? Francois stelt één voorwaarde: ‘Mijn opvolger moet echt een manueel-therapie-hart hebben!’

Lees verder

23 april 2021

Van de Voorzitter – ‘Kwaliteit aan de basis'

De NVMT staat voor kwaliteit van de manuele therapie, geborgd in het beroepsprofiel manuele therapie en de domeinbeschrijving. Daarmee is voor collega-fysiotherapeuten, stakeholders en patiënten duidelijk waar zij op mogen rekenen. Zicht op kwaliteit is de laatste jaren een steeds belangrijker thema voor zorgverzekeraars en in de samenwerking op lokaal en/of regionaal niveau. Op de komende ALV van het KNGF staat beroepsprofiel van de fysiotherapeut op de agenda. Naast alle positieve ontwikkelingen rond de samenwerking KNGF-SKF worden zo stappen gezet naar meer eenduidigheid. Ook hier ligt het accent op kwaliteit en diversiteit van het vak. Het zijn onderwerpen die ook op de NVMT-heidag in juni aan de orde komen.

Lees verder

23 april 2021

Van de Voorzitter – ‘Stip op de horizon'

De afgelopen maanden is er op het gebied van samenwerking veel gebeurd. Zoals jullie weten is het KNGF in gesprek met SKF om tot een vorm van samenwerking te komen als het gaat om praktijkregisters en individuele registers. BI’s zijn daarover op meerdere momenten geïnformeerd. Ook was er voor leden de mogelijkheid om kennis te nemen van de gedachten en ideeën die bij de betrokken partijen leven rond dit thema. Het is een interessante ontwikkeling waar we als NVMT positief over zijn. En waar we ook veel perspectief in zien. Tegelijkertijd brengt het ook vragen met zich mee.

Lees verder

22 april 2021

Berichtgeving Menzis

Tijdens en na het webinar over het contracteringsbeleid voor 2022 van Menzis, ontstond de indruk dat het specialistentarief voor o.a. Manuele Therapie zou vervallen.

Lees verder

22 april 2021

Manueel therapeuten in het zonnetje

De NVMT bestaat dit jaar 40 jaar! In vier decennia groeiden we van 10 leden in 1981 naar 1704 leden. Een vereniging draait om haar leden. Daarom zetten we dit jaar onze leden extra in het zonnetje. En jij kunt meedoen! Wie wil jij in zonnetje zetten? Wie is jouw held in de manuele therapie? En waarom?

Lees verder

25 maart 2021

NVMT Young Professionals

NVMT Young Professionals is een netwerk binnen de NVMT van en voor jonge, ambitieuze manueel therapeuten tot en met 35 jaar. Positionering en profilering van de manuele therapie nu en in de toekomst zijn belangrijk doelen. Dit geldt ook voor verjonging van de NVMT, ledenbinding en het samen meedenken over de visie van de vereniging.

Lees verder

25 maart 2021

Vacature NVMT-bestuur portefeuille Kwaliteit van de manueel therapeut

Ben jij een ambitieuze professional die de waarde inziet van specialisatie en differentiatie, naast de waarde van de algemeen fysiotherapeut? Ben je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de manuele therapie? Heb je affiniteit met onderwijs? Ben je nieuwsgierig naar de randen van het vakgebied en wil je daar samen met anderen een mening over vormen? Ben je ondernemend ingesteld en neem je graag het initiatief? Dan ben jij misschien wel onze droom kandidaat om het bestuur van de NVMT te versterken.

Lees verder

25 maart 2021

Van de Voorzitter – ‘Verkiezingstijd'

De landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug en de kiezer heeft gesproken. Iedereen zal er het zijne van vinden. Teleurgesteld of juist niet. Het is maar net aan welke kant je staat. Zeker is dat de politieke verhoudingen voorlopig weer voor vier jaar vastliggen. Dat geeft in ieder geval duidelijkheid. In dit verband is het goed om te weten dat er sinds enige tijd een lobbyist verbonden is aan het KNGF om de belangen van de fysiotherapie onder de aandacht van de politiek te brengen. Dat is een goede ontwikkeling voor ons allemaal.

Lees verder

24 februari 2021

Wie wil jij voordragen voor de James Gerlag-prijs?

Eén keer in de vijf jaar reikt de NVMT de James Gerlag Prijs uit aan een zeer bijzonder persoon in de manuele therapie. De prijs in ingesteld als herinnering en eerbetoon aan James Gerlag, een bezielende persoonlijkheid binnen de manuele therapie. Ken jij iemand die de ‘James Gerlag-bevlogenheid’ heeft of een bijzondere bijdrage levert aan het vak? Je kunt tot 1 augustus kandidaten voordragen.

Lees verder

08 februari 2021

Master-eis 1 januari 2025 KRF NL

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt onder andere geborgd door het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL). Een van de herregistratie-eisen voor het Deelregister Manueeltherapeut is dat je per 1 januari 2025 een door de NVMT erkend masterdiploma moet hebben. Op deze pagina lees je meer over de herregistratie-eisen, bij welke erkende opleidingen je een verkorte master kunt halen en lees je de antwoorden op vragen die leden aan ons stellen over dit onderwerp.

Lees verder