Zoekresultaten

24 februari 2021

Wie wil jij voordragen voor de James Gerlag-prijs?

Eén keer in de vijf jaar reikt de NVMT de James Gerlag Prijs uit aan een zeer bijzonder persoon in de manuele therapie. De prijs in ingesteld als herinnering en eerbetoon aan James Gerlag, een bezielende persoonlijkheid binnen de manuele therapie. Ken jij iemand die de ‘James Gerlag-bevlogenheid’ heeft of een bijzondere bijdrage levert aan het vak? Je kunt tot 1 augustus kandidaten voordragen.

Lees verder

08 februari 2021

Master-eis 1 januari 2025 KRF NL

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt onder andere geborgd door het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL). Een van de herregistratie-eisen voor het Deelregister Manueeltherapeut is dat je per 1 januari 2025 een door de NVMT erkend masterdiploma moet hebben. Op deze pagina lees je meer over de herregistratie-eisen, bij welke erkende opleidingen je een verkorte master kunt halen en lees je de antwoorden op vragen die leden aan ons stellen over dit onderwerp.

Lees verder

05 februari 2021

NVMT Regioambassadeurs

De NVMT Regioambassadeurs zijn de oren en ogen van de NVMT in de regio. Zij helpen het bestuur om in de regio het beleid onder de aandacht te brengen van leden en niet-leden. De ambassadeurs informeren het bestuur over onderwerpen die vanuit de regio aandacht vragen. Ze zijn betrokken bij de vakinhoudelijke avonden, het symposium, de ALV en werken samen met andere specialisten verenigingen bij de organisatie van de vakinhoudelijke avonden.

Lees verder

05 februari 2021

NVMT - YOUNG PROFESSIONALS

NVMT Young Professionals is een netwerk binnen de NVMT van en voor jonge, ambitieuze manueel therapeuten tot en met 35 jaar. De leden van Young Professionals denken met de NVMT mee over de (langetermijn)visie van de vereniging, zijn betrokken bij het jaarlijks symposium én houden nauw contact met de studenten en net-afgestudeerde manueel therapeuten.

Lees verder

03 februari 2021

Gebruik van manipulaties in de wervelkolom

Uitkomsten survey

Lees verder

03 februari 2021

Focusgroep optimaliseren behandeling KANS

Doe je mee?

Lees verder

31 januari 2021

Van de Voorzitter – ‘Van taakdelegatie naar taakherschikking’

De NVMT en de NVFS hebben bijna vier jaar geleden NVES opgericht: de Nederlandse Vereniging voor Extended scope Specialisten. Deze vereniging is in het leven geroepen om onderzoek op het vlak van de extended scope mogelijk te maken. Dergelijk onderzoek moet gedragen worden door een vereniging met een beroepsprofiel en een register. Vandaar dat de NVES werd opgericht. Inmiddels ontwikkelt deze vereniging zich geleidelijk aan en zijn er al 120 leden aangesloten.

Lees verder

31 januari 2021

Van de Voorzitter – ‘Hybride besturen’

Net als leiding geven aan professionals is het besturen van een beroepsvereniging een permanente uitdaging. Professionals zijn opgeleid het beste te doen, en daarin ook autonoom te werken en keuzes te maken. Als bestuur zorg je er onder meer voor dat er steeds ruimte is voor groei, ontwikkeling en blijven leren.

Lees verder

17 december 2020

NVMT webinar (pijn)educatie in de manuele therapie nu geaccrediteerd

Afgelopen zomer organiseerden onze Young Professionals het webinar (pijn)educatie in de manuele therapie. In het webinar stellen ze zich voor en vertellen ze wat ze voor startende manueel therapeuten kunnen betekenen. Daarna gaan experts Bart van Buchem, NOI Group en Maurice Harder, Hogeschool Rotterdam in op het onderwerp pijneducatie.

Lees verder

17 december 2020

‘A New IFOMPT Cervical Framework for Vascular Pathologies: where are we now?

Het International IFOMPT Cervical Framework is recent geactualiseerd. Een belangrijke wijziging is dat de pre-manipulatieve positietests (de VBI tests) eruit zijn gehaald, net als de hoog-cervicale instabiliteitstest. Het onderdeel over risicofactoren is geüpdatet.

Lees verder