26 januari 2022

Raadpleging herregistratie-eis

Doe jij ook mee als je de mail hebt ontvangen?

In de ledenvergadering 2012 hebben onze leden besloten dat op 1 januari 2025 alle manueel therapeuten die in een erkend kwaliteitsregister opgenomen willen blijven master-opgeleid moeten zijn. Veel collega’s zijn dit inmiddels al. Hoe gaan we om met manueel therapeuten die op 1 januari 2025 niet master-opgeleid zijn?

Binnenkort vind je in je mailbox een raadpleging waarin je jouw mening hierover kan geven. De raadpleging sturen we aan alle geregistreerde manueel therapeuten. Houd je je mailbox in de gaten?