tom-smal.jpeg
26 januari 2023

Van de Voorzitter – ‘Voor elkaar!’

Als nieuwe NVMT-voorzitter stap je in een beweging die al geruime tijd op gang is. En niet alleen de NVMT beweegt. De afgelopen twee jaar is er ongelooflijk hard gewerkt aan een nieuw Kwaliteitshuis, waar plek is voor iedereen. De samenwerking tussen het KNGF en SKF zou een belangrijke stap worden in het sluiten van de gelederen en voor onze positie in de gezondheidszorg.

Door het indienen van het 100-Leden Initiatief werd de voorgenomen samenwerking op scherp gezet. Desalniettemin leek het grotere belang voor onze beroepsgroep de overhand te hebben en stonden alle seinen op groen om de definitieve samenwerking te ondertekenen. Des te groter was onze verbazing dat de geplande samenwerking bij het zicht van de haven gestrand is. De hernieuwde tweedeling zorgt voor meer onrust en daar is niemand mee geholpen.

Goed kwaliteitsbeleid, geborgd in robuuste kwaliteitsregisters, zorgt voor een solide basis onder de agenda van de belangenbehartiging. Het biedt mogelijkheden om op zorgvuldige wijze in te spelen op ontwikkelingen en innovatie voor de gespecialiseerde fysiotherapie. Met een goed kwaliteitsbeleid werken deze ontwikkelingen in ons voordeel.

Het heeft naar mijn mening weinig zin om naar de geschiedenis te kijken, we willen toch met elkaar een nieuwe toekomst maken? In deze toekomst is er plek voor iedere (gespecialiseerde) fysiotherapeut, maar voordat we daar zijn moeten we - allemaal - verantwoordelijkheid nemen.

Het KNGF wil doorgaan met het ontwikkelen van het Kwaliteitshuis, zoals eerder voorgenomen, het praktijkregister blijft. Maar is er in dat register ook een niveau voor praktijken met een hoger tarief? En wordt dit niveau erkend door zorgverzekeraars? En wat betekent dat voor de aanvullende eisen? Wat kun jij doen om ons, jezelf én de beroepsgroep te helpen? Geef je op voor de ALV van het KNGF op 1 februari, fysiek of online en laat daar je stem horen.

Laten we alle partijen op roepen om verantwoordelijkheid te nemen en om weer aan tafel te gaan. Om de fusie hernieuwd leven in te blazen. We doen dit voor elkaar!

Tom Wijnands
Voorzitter NVMT