03 juli 2021

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de NVMT. Zij komt op voor de belangen van de manuele therapie en alle manueel therapeuten in Nederland.

Bestuursleden

NVMT Bureau

De NVMT wordt ondersteund in haar werkzaamheden door:

Diek  Diek Scholten
  Verenigingsadviseur

Joost  Joost Boelens
  Ledenadviseur

 

Radha Radha Einerhand-Soekhoe
 Secretariaat Bestuur

 

Via secretariaat@nvmt.nl kun je concact opnemen met de NVMT.