Beroepsprofiel manueel therapeut

Het beroepsprofiel Manueel therapeut bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de gezondheidszorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties; die bestaan uit een mix van (actuele wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en attitude.

Registers Manuele therapie

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Scholing

De NVMT organissert vakinhoudelijke avondensymposiums en de Oostendorplezing. We werken mee aan de Capita Selecta lezingen van het MSG-netwerk. En we hebben met een aantal scholingsaanbieders afgesproken dat NVMT-leden minstens 10% korting krijgen op alle scholingen die geaccrediteerd zijn voor manueel therapeuten. Dat is mooi, want daardoor kun je als NVMT-lid goedkoper geaccrediteerde scholingen volgen.

Daarnaast vind je op deze pagina het scholingsportaal, onze factsheets en andere informatie over leren en wetenschap.

test

MSG Science netwerk

Het Science Netwerk is voor alle leden van deze vereniging die liefde hebben voor het vak fysiotherapie en deze een boost wil geven door te participeren in:

a) het opleiden van onderzoekers in de fysiotherapie en

b) de praktijk wil openstellen voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek en

c) dataverzameling.

test