Beroepsprofiel manueel therapeut

Het beroepsprofiel Manueel therapeut bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de gezondheidszorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties; die bestaan uit een mix van (actuele wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en attitude.

Registers Manuele therapie

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (Kwaliteitshuis) en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Internationale samenwerking

De NVMT is aangesloten bij het International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). IFOMPT vertegenwoordigt manueel therapeuten over de hele wereld. 

test
Voor de leden

De NVMT is er voor alle leden. Onze doelstelling is het profileren en positioneren van de manuele therapie. Naast de belangenbehartiging draagt de NVMT bij in wetenschappelijk onderzoek en scholing voor manueel therapeuten. Daarnaast organiseert de vereniging een jaarlijks congres, vakinhoudelijke avonden en krijgen leden ondersteuning op het gebied van praktijkvoering, kennis en vakinhoud. De NVMT is actief, met actieve leden.

De NVMT-Podcasts

In onze eigen podcasts spreken manueel therapeuten en wetenschappers over het beroep, onderzoek en natuurlijk ook de bijeenkomsten en lezingen van de NVMT. We maken de podcasts zelf, met hulp van onze leden.

De projecten van de NVMT

De young professionals en NVMT-ambassadeurs werken in 2023 samen aan drie belangrijke projecten: Het Merk Manuele Therapie, Kennislab en het Vliegwiel. Het doel van het Kennislab is om kennis te delen: wetenschappelijke kennis waar manueel therapeuten echt iets aan hebben. Het Merk Manuele Therapie geeft antwoord op de vraag: hoe gaan we opnieuw, gecoördineerd de manuele therapie opnieuw de wereld inbrengen? En het Vliegwiel werkt toe snel naar een mooi platform met onderzoeken voor de praktijk.

Scholing

De NVMT organissert vakinhoudelijke avondensymposiums en de Oostendorplezing. We werken mee aan de Capita Selecta lezingen van het MSG-netwerk. En we hebben met een aantal scholingsaanbieders afgesproken dat NVMT-leden minstens 10% korting krijgen op alle scholingen die geaccrediteerd zijn voor manueel therapeuten. Dat is mooi, want daardoor kun je als NVMT-lid goedkoper geaccrediteerde scholingen volgen.

Daarnaast vind je op deze pagina het scholingsportaal, onze factsheets en andere informatie over leren en wetenschap.

test

MSG Science netwerk

Het Science Netwerk is voor alle leden van deze vereniging die liefde hebben voor het vak fysiotherapie en deze een boost wil geven door te participeren in:

a) het opleiden van onderzoekers in de fysiotherapie en

b) de praktijk wil openstellen voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek en

c) dataverzameling.

test