ifompt-3.png
22 november 2023

IFOMPT - internationale samenwerking

De NVMT is aangesloten bij IFOMPT, de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists. De in 1974 opgerichte organisatie vertegenwoordigt manueel therapeuten wereldwijd.

IFOMPT Conference Basel

Elke vier jaar organiseert IFOMPT de IFOMPT Conference, een groot internationaal  congres voor de manuele therapie. In 2024 staat er een nieuw congres gepland in Bazel. Dan viert IFOMPT het vijftig-jarig bestaan met veel interessante spreker. Alle informatie over dat congres staat op deze websitepagina. Maar hier vatten we ook zelf het een en ander samen. 

Awards

Zoals gebruikelijk worden er tijdens het congres verschillende IFOMPT-awards uitgereikt. Manueel therapeuten kunnen daarvoor collega's voordragen.

David Lamb Award
Award voor de schrijver van een impactvolle wetenschappelijke  publicatie (deadline 15 december 2023). Lees meer over deze award

Geoffrey Maitland Award
Award voor een persoon die een grote bijdrage heeft geleverd aan de manueel therapeutische praktijk (deadline 15 december 2023). Lees meer over deze award.

Honorary Life Service Award
De award voor iemand die zich langdurig voor IFOMPT en/of de manuele therapie heeft ingezet. De persoon of personen kunnen al dan niet manueel therapeut zijn en hebben een uitmuntende bijdrage of uitstekende dienst op lange termijn geleverd, ongeacht hun status of rol binnen IFOMPT. Het kan ook iemand zijn die een langdurige stempel heeft gedrukt op de beroepsgroep zonder lid te zijn van een specifieke IFOMPT-commissie, adviesgroep of taskforce. 
LET OP! Dit verzoek moet door de NVMT worden ingediend, de interne deadline voor aanmelden bij de NVMT is 15 december 2023. Stuur je nominatie naar Marloes de Graaf,  [email protected].

Patron Award
Award voor personen of organisaties die een financiële bijdrage aan IFOMPT hebben geleverd. Deze prijs erkent en prijst een individu en/of organisatie die een aanzienlijke financiële bijdrage heeft/hebben geleverd aan IFOMPT.
Criteria: De onderscheiding kan worden toegekend aan degenen die een aanzienlijke financiële bijdrage hebben geleverd aan IFOMPT, zowel tijdens hun leven als postuum. Ze hoeven geen lid te zijn van IFOMPT en moeten een aanzienlijke financiële bijdrage aan IFOMPT hebben geleverd om de doelstellingen ervan te bereiken. 
LET OP! Dit verzoek moet door de NVMT worden ingediend, interne deadline aanmelden bij de NVMT 15 december 2023. Stuur je nominatie naar Marloes de Graaf,  [email protected].

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van IFOMPT verschijnen ongeveer elk kwartaal. Het laatste nieuws over bijvoorbeeld congressen of lezingen delen we in de NVMT-nieuwsbrief (alleen voor NVMT-leden).

Lidmaatschap

Elke zes jaar accrediteert IFOMPT landen met opleidingen tot manueel therapeut. Als die opleidingen voldoen aan de door IFOMPT opgestelde internationale standaarden, de zogenaamde international monitoring, dan kan een land lid worden (full member) worden van IFOMPT. Nederland heeft die accreditatie en de NVMT is in Nederland contactpersoon voor de organisatie. Op deze websitepagina en onze nieuwsbrieven voor leden dele we de nieuwsbrieven en andere informatie over IFOMPT .

Over IFOMPT
Wil je meer weten over IFOMPT zelf? Dit is de link naar de website.