nvmt-26-web.jpg.png
27 november 2023

Beroepsprofiel Manueel Therapeut

Het NVMT-beroepsprofiel (BP) Manuele Therapie (juni 2023) is gebaseerd op het algemene Beroepsprofiel Fysiotherapeut van het KNGF.

Beroepsprofiel (BP) Manuele Therapie (juni 2023) en domeinbeschrijving Manueel Therapeut 

Het Beroepsprofiel Manuele Therapie (BP-MT) beschrijft het domein van de manuele therapie en de competenties van dit fysiotherapie-specialisme. De beschrijvingen maken duidelijk welke rol manueel therapeuten spelen in het Nederlandse zorglandschap.  

In algemene zin gaat het om hulp aan mensen met klachten en vragen over de kwaliteit van hun bewegen. Hieronder vallen klachten over onder andere pijn en stoornissen in functie, beperkingen in activiteiten en vragen over etiologie, prognostiek, diagnostiek en behandeling. Het beroepsprofiel geldt voor de gehele beroepsgroep.  

Doeleinden beroepsprofiel 

Het BP-MT heeft drie doelen:  

  • Het stelt de norm voor de kwaliteit van manueel therapeutische zorg en is als zodanig een essentieel onderdeel van de manueel therapeutische kwaliteitszorg.  
  • Het verschaft verschillende maatschappelijke partners (waaronder zorgvragers, zorgverleners, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars) een nauwkeurig beeld van de kennis en kunde van manueeltherapeuten. 
  • Het geeft een duidelijk kader voor de inhoud en het eindniveau van de opleidingen.