nvmt-26-web.jpg.png
13 juni 2023

Beroepsprofiel Manueel Therapeut

Het NVMT-beroepsprofiel (BP) voor de Manueel Therapeut (oktober 2014) is gebaseerd op het algemene profiel fysiotherapie van het KNGF.

Herziening  

Op dit moment wordt het beroepscompetentieprofiel en de domeinbeschrijving herzien. De NVMT-commissie domeinbeschrijving manuele therapie is hiermee aan de slag. Leden en het kader denken over dit onderwerp mee.  

Meer daarover: 

Beroepsprofiel (BP) voor de Manueel Therapeut (okotober 2014) en domeinbeschrijving Manueel Therapeut 

Het NVMT-beroepsprofiel (BP) voor de Manueel Therapeut (oktober 2014) is gebaseerd op het algemene profiel fysiotherapie van het KNGF. Het Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut (BCP-MT) beschrijft het domein van de manuele therapie en de competenties van dit fysiotherapie-specialisme. De beschrijvingen maken duidelijk welke rol manueel therapeuten spelen in het Nederlandse zorglandschap.  

In algemene zin gaat het om hulp aan mensen met klachten en vragen over de kwaliteit van hun bewegen. Hieronder vallen klachten over onder andere pijn en stoornissen in functie, beperkingen in activiteiten en vragen over etiologie, prognostiek, diagnostiek en behandeling. Dit beroepscompetentieprofiel geldt voor de gehele beroepsgroep.  

Doeleinden beroepscompetentieprofiel 

Het BCP-MT heeft drie doelen:  

  • Het stelt de norm voor de kwaliteit van manueel therapeutische zorg en is als zodanig een essentieel onderdeel van de manueel therapeutische kwaliteitszorg.  
  • Het verschaft verschillende maatschappelijke partners (waaronder zorgvragers, zorgverleners, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars) een nauwkeurig beeld van de kennis en kunde van manueeltherapeuten. 
  • Het geeft een duidelijk kader voor de inhoud en het eindniveau van de opleidingen. 

Domeinbeschrijving manuele therapie 

Naast het BCP-MT heeft de NVMT ook een aparte domeinbeschrijving manuele therapie ontwikkeld. De domeinbeschrijving beschrijft gedetailleerd het domein manuele therapie en vult het beroepscompetentieprofiel aan.