05 februari 2021

NVMT Regioambassadeurs

De NVMT Regioambassadeurs zijn de oren en ogen van de NVMT in de regio. Zij helpen het bestuur om in de regio het beleid onder de aandacht te brengen van leden en niet-leden. De ambassadeurs informeren het bestuur over onderwerpen die vanuit de regio aandacht vragen. Ze zijn betrokken bij de vakinhoudelijke avonden, het symposium, de ALV en werken samen met andere specialisten verenigingen bij de organisatie van de vakinhoudelijke avonden.

Regioambassadeur Alfred Feikens: ‘Naast dat het heel zinvol is om in de regio als vereniging zichtbaar te zijn, denken we als regioambassadeurs mee met de algehele richting van de beroepsgroep en het vak manueel therapeut.’

Regio Zuidwest

Ingeborg Hüsen 
“Mijn naam is Ingeborg Hüsen. Ik ben in 1991 afgestudeerd aan de HAF. Na vele jaren werken als fysiotherapeut en sportfysiotherapeut ben ik in 2013 begonnen aan de master manueel therapie in Rotterdam. Waarom toen pas of al? Na 20 jaar werken als fysio dacht ik: ‘Wat mis ik in mijn kennis en handelen?’ De cervicale- en de schouderregio waren mijn stiefkindjes en om die op orde te krijgen ben ik begonnen aan de master.

Tijdens die opleiding heb ik vooral geleerd om nog beter naar de verhalen van de mensen te luisteren en zo samen tot een aanpak te komen. Het mooie van het vak blijft toch al die verschillende mensen die de praktijk binnenkomen, met al hun eigen verhalen. Na mijn afstuderen wilde ik meer doen voor dit prachtige vak en toen kwam de functie voor NVMT-regioambassadeur op mijn pad.

Mijn toekomst als manueel therapeut zie ik zonnig in. Er zal altijd vraag zijn naar onze kennis, mensen blijven onze hulp nodig hebben. Wel verwacht ik dat in de toekomst de afhankelijkheid van de zorgverzekeraars zal verdwijnen. De zorgverzekeraar zal minder gaan vergoeden en wij als beroepsgroep moeten daarop anticiperen. Lid worden van de beroepsgroep en je stem laten horen is en blijft dan ook belangrijk.”

Je kunt mij bereiken via: Husen@nvmt.nl.

In regio Zuidwest zijn ook de volgende regio-ambassadeurs actief:

Jeroen Dockx: Dockx@nvmt.nl.

Joost Magermans: Magermans@nvmt.nl.

 

Regio Noordwest

Tom Wijnands 
Ik ben Tom Wijnands en sinds 2012 manueel therapeut en praktijkhouder en actief als Young Professional en regioambassadeur voor de NVMT in de regio Noordwest-Nederland.

De NVMT is de beroepsinhoudelijke vereniging die voor haar leden klaar staat, maar de waarde van de vereniging zit vooral in de leden. Om die reden is het belangrijk om contact met elkaar te hebben, zodat zowel de leden individueel, als de vereniging elkaar kunnen versterken. Dit doen wij op verschillende manieren, onder andere door op opleidingen langs te gaan, maar ook door praktijken te bezoeken. Op die manier fungeren wij als de brug tussen het bestuur en de leden. Wij komen graag met jullie in contact!”

Je kunt Tom bereiken via: Wijnands@nvmt.nl.

Martine Verwoerd is regio-ambassadeur. Je kunt Martine bereiken via Verwoerd@nvmt.nl.


 

Regio Noordoost

Alfred Feikens
“Ik ben Alfred Feikens, vader van drie dochters en praktijkeigenaar in Delfzijl. Na de studie fysiotherapie kwam ik er al snel achter dat ik heel graag verdieping zocht in mijn fysiotherapeutische kennis en vaardigheden. Dit vond ik in de master manuele therapie.

Naast natuurlijk het patiëntencontact, de basis van ons werk, vind ik de ontwikkelingen binnen ons vakgebied erg mooi om te zien. Er gaat geen jaar voorbij of de zienswijze voor verschillende problematiek wordt bijgesteld. Erg leuk om in deze periode van ons vak aan het werk te zijn.

Binnen het vak manuele therapie én het zorglandschap volgen veranderingen elkaar snel op. Ik zie dat veel manueel therapeuten het moeilijk vinden om met deze veranderingen om te gaan. Bij een aantal ontstaat soms wat irritatie. Ik denk dat dit helemaal niet nodig is. Als regioambassadeur wil ik dat zij bewust worden meegenomen in de veranderingen. Ik hoop dat wij manueel therapeuten de komende jaren nog beter gaan samenwerken. Ik zie op dit moment nog te vaak afgunst en concurrentie. Terwijl we juist elkaar moeten aanvullen in plaats van afvallen. Er voor elkaar zijn, samen als een éénheid naar buiten treden en samen optrekken voor een sterke positionering van ons beroep. Daar moeten we naar toewerken! 

De NVMT is een beroepsvereniging die zich inzet voor de toekomst van ons mooie beroep. Door bijvoorbeeld samen te werken met de verschillende beroepsinhoudelijke verenigingen, door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door in de regio’s nascholingen te organiseren en te faciliteren. En om deze activiteiten te blijven ondersteunen zijn leden nodig. Als lid van de NVMT maak je dit dus mogelijk. Daarmee draag je bij aan de toekomst van de manuele therapie en van het beroep.”

Contact met de regio-ambassadeurs Noordoost:

Alfred Feikens bereiken via: Feikens@nvmt.nl.

Je kunt Willem Langoor bereiken via: Langoor@nvmt.nl.

Je kunt Roland Reezigt bereiken via: Reezigt@nvmt.nl.

Willem Langoor

Willem Langoor

“Sinds januari 2019 ben ik regioambassadeur en lid van de Young professionals van de NVMT. Daarnaast werk ik als manueel therapeut in Groningen en ben ik docent aan de opleiding Fysiotherapie van de Hanze Hogeschool.

De NVMT is een beroepsinhoudelijke vereniging die er is en staat voor haar leden. Dit werk kan de vereniging alleen maar doen door goed in contact te zijn en te blijven met haar leden. In mijn rol als lid van de Young professionals zoek en houd ik contact met studenten en startende manueel therapeuten. Het eerste contact leggen we al op de masteropleidingen waar we tijdens lunchbijeenkomsten vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de manuele therapie en over onze plek in de zorg. We proberen een bijdrage te leveren aan de inhoud van het onderwijs door het verzorgen van gastcolleges en we zijn uiteraard aanwezig bij de diplomering om onze nieuwe collega’s te feliciteren! Daarnaast zijn we ook vraagbaak voor leden en verzamelen we vragen die er onder manueel therapeuten leven. Met deze informatie adviseren we het bestuur.”

Regio Zuidoost

Regio Zuidoost heeft de volgende regio-ambassadeurs:

Ron van Heerde: Heerde@nvmt.nl
Rob Tijssen: Tijssen@nvmt.nl