15 september 2022

NVMT Regioambassadeurs

De NVMT Regioambassadeurs zijn de oren en ogen van de NVMT in de regio. Zij helpen het bestuur om in de regio het beleid onder de aandacht te brengen van leden en niet-leden.

De ambassadeurs informeren het bestuur over onderwerpen die vanuit de regio aandacht vragen. Ze zijn betrokken bij de vakinhoudelijke avonden, het symposium, de ALV en werken samen met andere specialisten verenigingen bij de organisatie van de vakinhoudelijke avonden.

Regioambassadeur Alfred Feikens: ‘Naast dat het heel zinvol is om in de regio als vereniging zichtbaar te zijn, denken we als regioambassadeurs mee met de algehele richting van de beroepsgroep en het vak manueel therapeut.’

Regio Zuidwest

In regio Zuidwest zijn ook de volgende regio-ambassadeurs actief:

Regio Noordwest

Tom Wijnands 
'Ik ben Tom Wijnands en sinds 2012 manueel therapeut en praktijkhouder en actief als Young Professional en regioambassadeur voor de NVMT in de regio Noordwest-Nederland. De NVMT is de beroepsinhoudelijke vereniging die voor haar leden klaar staat, maar de waarde van de vereniging zit vooral in de leden. Om die reden is het belangrijk om contact met elkaar te hebben, zodat zowel de leden individueel, als de vereniging elkaar kunnen versterken. Dit doen wij op verschillende manieren, onder andere door op opleidingen langs te gaan, maar ook door praktijken te bezoeken. Op die manier fungeren wij als de brug tussen het bestuur en de leden. Wij komen graag met jullie in contact!' Je kunt Tom bereiken via: [email protected].

Marnix van Leeuwen

'Regio-Ambassadeurs van de NVMT bouwen samen met het Bestuur en Manueel Therapeuten aan nieuwe bruggen binnen en buiten de vereniging.  

Met veel enthousiasme ben ik kortgeleden gestart als regio-ambassadeur. Inmiddels ben ik al bijna 20 jaar als fysiotherapeut en ruim 10 jaar als manueel therapeut aan het werk in de eerstelijn. Ik ben op dit moment werkzaam in Bunschoten-Spakenburg en heb hiervoor in  verschillende praktijken gewerkt. Onze gezamenlijke missie zou moeten zijn:

'Samen energie steken in het vinden van manieren om de beste manuele therapie beschikbaar te krijgen voor het grootste aantal mensen.'

Naast het dagelijks werk dat wij allen kennen als fysio- en manueel therapeut zet ik mij ook graag in voor onze beroepsgroep. Ik vind het belangrijk dat we de plannen die er op landelijk niveau worden gemaakt, passend zijn bij ons werk van alledag. Een vertaalslag maken van deze dagelijkse praktijk naar beleid en vice versa is wat ik hoop te kunnen bewerkstelligen in deze nieuwe rol.

Met veel plezier maak ik daarom ook nader kennis met jullie. Dat kan natuurlijk in regiobijeenkomsten, maar ik hoop nog meer manieren te ontdekken om in verbinding met elkaar te zijn. Heb je daartoe suggesties, dan hoor ik dat graag!'
Je kunt Marnix van Leeuwen bereiken via: [email protected].

Martine Verwoerd is ook regio-ambassadeur in deze regio: [email protected].

Regio Noordoost

Alfred Feikens
“Ik ben Alfred Feikens, vader van drie dochters en praktijkeigenaar in Delfzijl. Na de studie fysiotherapie kwam ik er al snel achter dat ik heel graag verdieping zocht in mijn fysiotherapeutische kennis en vaardigheden. Dit vond ik in de master manuele therapie. Naast natuurlijk het patiëntencontact, de basis van ons werk, vind ik de ontwikkelingen binnen ons vakgebied erg mooi om te zien. Er gaat geen jaar voorbij of de zienswijze voor verschillende problematiek wordt bijgesteld. Erg leuk om in deze periode van ons vak aan het werk te zijn.

Binnen het vak manuele therapie én het zorglandschap volgen veranderingen elkaar snel op. Ik zie dat veel manueel therapeuten het moeilijk vinden om met deze veranderingen om te gaan. Bij een aantal ontstaat soms wat irritatie. Ik denk dat dit helemaal niet nodig is. Als regioambassadeur wil ik dat zij bewust worden meegenomen in de veranderingen. Ik hoop dat wij manueel therapeuten de komende jaren nog beter gaan samenwerken. Ik zie op dit moment nog te vaak afgunst en concurrentie. Terwijl we juist elkaar moeten aanvullen in plaats van afvallen. Er voor elkaar zijn, samen als een éénheid naar buiten treden en samen optrekken voor een sterke positionering van ons beroep. Daar moeten we naar toewerken! 

De NVMT is een beroepsvereniging die zich inzet voor de toekomst van ons mooie beroep. Door bijvoorbeeld samen te werken met de verschillende beroepsinhoudelijke verenigingen, door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door in de regio’s nascholingen te organiseren en te faciliteren. En om deze activiteiten te blijven ondersteunen zijn leden nodig. Als lid van de NVMT maak je dit dus mogelijk. Daarmee draag je bij aan de toekomst van de manuele therapie en van het beroep.' [email protected].

Willem Langoor

“Sinds januari 2019 ben ik regioambassadeur en lid van de Young professionals van de NVMT. Daarnaast werk ik als manueel therapeut in Groningen en ben ik docent aan de opleiding Fysiotherapie van de Hanze Hogeschool.

De NVMT is een beroepsinhoudelijke vereniging die er is en staat voor haar leden. Dit werk kan de vereniging alleen maar doen door goed in contact te zijn en te blijven met haar leden. In mijn rol als lid van de Young professionals zoek en houd ik contact met studenten en startende manueel therapeuten. Het eerste contact leggen we al op de masteropleidingen waar we tijdens lunchbijeenkomsten vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de manuele therapie en over onze plek in de zorg. We proberen een bijdrage te leveren aan de inhoud van het onderwijs door het verzorgen van gastcolleges en we zijn uiteraard aanwezig bij de diplomering om onze nieuwe collega’s te feliciteren! Daarnaast zijn we ook vraagbaak voor leden en verzamelen we vragen die er onder manueel therapeuten leven. Met deze informatie adviseren we het bestuur.' Dit is het mailadres van Willem: [email protected]

Roland Reezigt, de wetenschapsrapporter, kun je bereiken via: [email protected].

Regio Zuidoost

Regio Zuidoost heeft de volgende regio-ambassadeurs:

Ron van Heerde: [email protected]