nvmt-kennislab-3.png
12 juli 2023

De praktijk naar de wetenschap en de wetenschap naar de praktijk

Een van de drie projecten van de NVMT in 2023 is – naast het Merk Manuele Therapie en het Vliegwiel – het Kennislab. Of liever gezegd: zíjn de Kennislabs.

Meerdere bijeenkomsten met eenzelfde thema, georganiseerd op verschillende locaties in het land. Het doel van de Kennislabs is om kennis te delen, wetenschappelijke kennis waar manueeltherapeuten echt iets aan hebben. Martine Verwoerd is ambassadeur en verantwoordelijk voor het Kennislab.

Wetenschap waarmee je iets kunt in de praktijk
Martine: ‘Het Kennislab komt voort uit de heidagen van de NVMT. Het was eigenlijk een soort cocreatie. We vroegen ons af: wat is er nou nodig om de klinische zorg, de manueeltherapeuten, beter in contact te brengen met de wetenschap? En waar willen we naartoe?’ Nu staan de wetenschap en praktijk soms nog te los van elkaar. Tijdens de Kennislabs wordt er een brug geslagen. Martine: ‘We organiseren vier tot vijf bijeenkomsten per jaar en het onderwerp van die bijeenkomsten bepalen we elk jaar opnieuw. Tijdens de avonden delen clinici en wetenschappers kennis. Wetenschappers laten zien wat er nu bekend is in de literatuur en we maken een verbinding met de praktijk. Want onderzoek moet natuurlijk wel te koppelen zijn aan het klinische werk van de manueeltherapeut. Deze avonden zijn ook goed voor de wetenschap: wat speelt er en waar moeten we onderzoek naar doen? En voor de praktijk: welk onderzoek is er gedaan en op welke manier kan ik dat morgen al toepassen in mijn werk? Niet alle collega-manueeltherapeuten hebben behoefte aan een puur wetenschappelijk verhaal. Ze willen weten: wat kan ik daarmee in de praktijk. ’

In de praktijk en wetenschap
Dit jaar spreken François Maissan en Edwin de Raaij tijdens de eerste Kennislabs. Ze zijn allebei net gepromoveerd met een onderzoek dat écht praktijkgericht is. Ze zijn wetenschapper én werken allebei in de praktijk. 

Martine: ‘En aan het einde van het jaar vragen we wetenschappers en manueeltherapeuten hoe het is gegaan. Met die informatie kunnen we invulling geven aan het thema voor volgend jaar en blijven we ook na deze Kennislabs van elkaar leren. De sprekers zullen elk jaar anders zijn; maar wat we zeker weten is dat de link altijd naar ons vak gelegd zal worden.  

De nieuwe datums zijn bekend!
Na de zeer geslaagde bijeenkomsten in Groningen en Utrecht hebben we nieuwe datums ingepland. Meld je aan voor Nijmegen op woensdag 25 oktober. François Maissan en Edwin de Raaij, beiden werken in de praktijk én zijn net gepromoveerd met praktijkgericht onderzoek, zullen spreken.

  • Meld je aan voor woensdag 25 oktober, Nijmegen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

De NVMT nodigt alle manueeltherapeuten uit om te komen. Niet-leden betalen een bijdrage van € 25 en kunnen zich aanmelden via [email protected], ter attentie van Francis van der Pas. Geef in je mail aan bij welk Kennislab je aanwezig wilt zijn.