nvmt-18-web.jpg.png
08 september 2022

MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie is een landelijk samenwerkingsverband. Onderzoekers maken kennis met het vak, de fysiotherapie

De MSG-groep
De MSG-groep bestaat uit de NVMT, NVFS, NVOF en NFP, de Leerstoel Musculoskeletale Fysiotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Het netwerk
Het netwerk wordt ingezet om de wetenschappelijk onderzoeker in opleiding kennis te laten maken met fysiotherapie in eerste, tweede, derde lijn, en binnen de bedrijvensector. Daarnaast wordt deze directe link tussen VU en de aangesloten 'Science Netwerk'praktijken gebruikt om

  • onderzoeksvragen te verzamelen in alle geledingen binnen de MSG; en
  • direct fysiek onderzoek en metingen te doen bij diverse patiëntenpopulaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Het Science Netwerk wil ook een direct podium zijn voor intercollegiaal contact, discussies te initiëren en kennisdeling.

Voor alle leden
Het Science Netwerk is voor alle leden van de NVMT die liefde hebben voor het vak fysiotherapie en die het vak een boost wil geven door te participeren in:

  • het opleiden van onderzoekers in de fysiotherapie
  • de praktijk wil openstellen voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek
  • dataverzameling

Heb je interesse? Meld je aan!
Kijk op msg-sciencenetwerk.nl/ voor meer informatie en aanmelden.