nvmt-18-web.jpg.png
15 december 2023

MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie is een landelijk samenwerkingsverband. Onderzoekers maken kennis met het vak de fysiotherapie

De MSG-groep
De MSG-groep bestaat uit de NVMT, NVFS, NVOF, NFP en de Leerstoel Musculoskeletale Fysiotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Het netwerk
Het netwerk wordt ingezet om de wetenschappelijk onderzoeker in opleiding kennis te laten maken met fysiotherapie in eerste, tweede, derde lijn, en binnen de bedrijvensector. Daarnaast us deze directe samenwerking tussen VU en de aangesloten 'Science Netwerk'praktijken van toegevoegde waarde voor:

  • Het verzamelen van onderzoeksvragen binnen alle geledingen van de MSG
  • Direct fysiek onderzoek en metingen te doen bij diverse patiëntenpopulaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
  • De aanvraag van financiële bijdrage voor de drukkosten van je proefschrift. Bekijk de voorwaarden in dit document.  

Het Science Netwerk wil ook een direct podium zijn voor intercollegiaal contact, discussies te initiëren en kennisdeling.

Voor alle leden
Het Science Netwerk is voor alle leden van de NVMT die liefde hebben voor het vak fysiotherapie en die het vak een boost willen geven. Dat kun je doen door: 

  • Het opleiden van onderzoekers in de fysiotherapie
  • De praktijk open te stellen voor wetenschappelijk onderzoek
  • Dataverzameling

Ben je onderzoeker?

En doe je onderzoek dat relevant is voor de manuele therapie? Bekijk dan hier of jouw onderzoek in aanmerking kan komen voor een financiële bijdrage voor de drukkosten.

Wil je meewerken? Meld je aan!
Kijk op msg-sciencenetwerk.nl/ voor meer informatie.