nvmt-18-web.jpg.png
22 augustus 2021

MSG Science Netwerk Fysiotherapie

MSG Science Netwerk Fysiotherapie is een landelijk samenwerkingsverband tussen de MSG-groep (NVMT, NVFS, NVOF en NFP), de Leerstoel Musculoskeletale Fysiotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en fysiotherapeuten in het werkveld.

Het netwerk wordt ingezet om de wetenschappelijk onderzoeker in opleiding kennis te laten maken met fysiotherapie in eerste, tweede, derde lijn, en binnen de bedrijvensector. Daarnaast wordt deze directe link tussen VU en de aangesloten 'Science Netwerk'praktijken gebruikt om

  • onderzoeksvragen te verzamelen in alle geledingen binnen de MSG; en
  • direct fysiek onderzoek en metingen te doen bij diverse patiëntenpopulaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Het Science Netwerk wil ook een direct podium zijn voor intercollegiaal contact, discussies te initiëren en kennisdeling.

Voor wie?

Het Science Netwerk is voor alle leden van de NVMT die liefde hebben voor het vak fysiotherapie en dit een boost wil geven door te participeren in:

  • het opleiden van onderzoekers in de fysiotherapie
  • de praktijk wil openstellen voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek
  • dataverzameling

Kijk op msg-sciencenetwerk.nl/ voor meer informatie en aanmelden.