nvmt-20-web.jpg.png
20 december 2022

Alle Nederlandse opleidingen manuele therapie voldoen aan de IFOMPT-criteria

Deze week hoorden we dat alle opleidingen volgens deze ‘Educational Standards’ werken. En daarmee voldoet de NVMT aan de gestelde IFOMPT-voorwaarden.

Om de kwaliteit van de opleidingen manuele therapie wereldwijd op een hoog niveau te houden hanteert IFOMPT de zogenaamde ‘Educational Standards’. Daarin staat beschreven aan welke voorwaarden opleidingen moeten voldoen. Zesjaarlijks bezoeken externe assessors alle opleidingen vanuit de NVMT. Vervolgens beoordeelt het IFOMPT ‘Standards Committee’ of de opleidingen voldoen aan de ‘Educational Standards’. Deze week hoorden we dat alle opleidingen volgens deze ‘Educational Standards’ werken. En daarmee voldoet de NVMT aan de gestelde IFOMPT-voorwaarden. Het bestuur bedankt alle opleidingen en de externe assessors voor hun inzet tijdens het monitoringsproces.