08 februari 2021

Herregistratie-eisen 1 januari 2025

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt onder andere geborgd door het Individueel Register Fysiotherapie (Kwaliteitshuis Fysiotherapie).

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Ook de (oudere) individuele registers KRF NL en SKF vallen hieronder.

Tijdens de ALV van 12 september 2022, die op maandag 3 oktober 2022 werd afgerond, hebben de leden van de NVMT met een meerderheid van 74% besloten om de master-eis als herregistratie-eis per 2025 af te schaffen.

Master of Master of Science (MsC): wat is precies het verschil? 

Per september 2004 startte de Bachelor-Master structuur in het onderwijs. De opleidingen lieten het curriculum accrediteren volgens de eisen van de Bachelor-Master structuur. Daarna startten de eerste studenten die dit curriculum volgden. Het diploma van de studenten die na die accreditatie startten leidde tot een diploma met de vermelding: Master Manuele Therapie. Er volgde in 2014 nog een naamsverandering: De minister besloot dat per 1 januari 2014 de opleidingen Manuele Therapie de erkende mastertitel Master of Science (MSc) mochten toekennen. De naam van het diploma Manuele therapie werd vanaf die datum gewijzigd in Master of Science Manuele therapie. 

Heb je een vraag? 
Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail naar [email protected]. We helpen je graag verder.