31 maart 2022

Status raadpleging herregistratie-eis 2025

In februari 2022 hebben we onder alle manueeltherapeuten die ingeschreven staan bij de kwaliteitsregisters KRF NL en SKF, leden en buitengewone leden van de NVMT een raadpleging gehouden over de herregistratie-eis 2025. Een onderwerp dat belangrijk is voor onze beroepsgroep. Het resultaat van de raadpleging is een advies aan het bestuur van de NVMT.

Zorgvuldigheid boven snelheid
De kernvraag van de raadpleging was: moet de mastereis als herregistratie-eis gehandhaafd blijven of moeten we overgaan op een uitsterfconstructie? Juist vanwege het belang van deze vraag willen we zorgvuldig kijken naar het vervolgproces. Zorgvuldigheid gaat dan boven snelheid.

ALV 21 april
De raadpleging staat op de agenda van de ALV op donderdag 21 april. Tijdens die bijeenkomst willen we de uitkomsten bepreken met leden. Er zal nog geen beslissing worden genomen op 21 april. Wel vinden we het belangrijk om met elkaar te spreken. De uitkomsten van die discussie neemt het bestuur mee bij het bepalen van een standpunt. De stukken voor de ALV zijn, inclusief de uitkomsten van de raadpleging, beschikbaar rond donderdag 7 april. De uitnodiging voor de ALV volgt nog. Je kunt je al aanmelden voor de ALV.

Extra ALV over herregistratie-eis
Tijdens een extra ALV in september of oktober dit jaar bespreken we het standpunt van het bestuur. We begrijpen dat deelnemers aan de raadpleging graag willen weten wat de uitkomst is van de raadpleging, toch vragen we je om nog heel even geduld te hebben.